Podpisane w dniu dzisiejszym (22.03.2017r.) porozumienie pomiędzy krakowską Służbą Więzienną a Stowarzyszeniem ARID dotyczy zasad współpracy w zakresie międzynarodowego projektu edukacji więźniów, wykorzystującego metody dialogu ABCD w przygotowywaniu osadzonych do wyjścia na wolność.

Obchody przypadającego na dzień 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się już wczoraj. Nie mogło na nich zabraknąć Służby Więziennej z Mościc.

W walce z hazardem

17.02.2017

Funkcjonariusze Służby Więziennej będą się szkolić z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych. Podpisane dzisiaj (17.02.2017) porozumienie jest wstępem do współpracy pomiędzy OISW w Krakowie a Małopolskim Towarzystwem „Powrót z U”.

W dniu dzisiejszym po raz kolejny funkcjonariusze Służby Więziennej udowodnili swoją bezinteresowność i gotowość niesienia pomocy potrzebującym. Stało się to dzięki zorganizowanej, na terenie tarnowskiego więzienia, akcji honorowego krwiodawstwa.Została ona przeprowadzona z okazji, obchodzonego w dniu wczorajszym, tj. 08 lutego, Święta Służby Więziennej.

We wtorek (31.01.2017) w Areszcie Śledczym w Kielcach odbyło się podsumowanie działalności sportowej okręgu krakowskiego w 2016 roku. W trakcie odprawy wręczono puchar Dyrektora Okręgowego dla najlepszej jednostki w okręgu oraz wyróżnienia dla funkcjonariuszy i pracowników.

3 lutego br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Aresztu Śledczego w Krakowie.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej