W Zakładzie Karnym w Koszalinie odbyło się spotkanie z kontrahentami zatrudniającymi odpłatnie osoby pozbawione wolności połączone z konferencją prasową dot. zatrudnienia.

" Zatrudnienie skazanych jest jednym z podstawowych aspektów działalności jednostek penitencjarnych. Zaraz po zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony społeczeństwa, co jest podstawowym zadaniem Służby Więziennej" - takimi słowami rozpoczął odprawę Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie ppłk Piotr Warenik.

Na początku kwietnia delegacja Aresztu Śledczego w Koszalinie uczestniczyła w gali finałowej ogólnopolskiego konkursu plastycznego.

Nagrody Powiatu Złotowskiego za rok 2016 – rozstrzygnięcie

W dniu 01 kwietnia 2017r. w sali sportowej Zespołu Szkół w Czarnem rozegrane zostały Mistrzostwa Jednostek Organizacyjnych Okręgu Koszalińskiego w Piłce Siatkowej.

Starosta Powiatu Złotowskiego Ryszard Goławski gościł w dniu 30.03.2017r. Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie ppłk. Piotra Warenika oraz Panią Dyrektor Aresztu Śledczego w Złotowie mjr Dorotę Wróbel.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej