W Koszalinie odbyły się oficjalne uroczystości z okazji 97. Rocznicy Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej oraz obchody Święta Wojska Polskiego.

Jedną z umiejętności, którą powinni opanować funkcjonariusze SW, jest właściwe stosowanie technik interwencyjnych pozwalających prawidłowo zachować się w przypadku konieczności odparcia fizycznej agresji.

1 sierpnia o godzinie 17:00 podobnie jak w wielu miastach w Polsce w centrum Koszalina zawyły syreny.

Możliwość podniesienia umiejętności i kwalifikacji zawodowych kursem „Zagospodarowanie terenów zielonych” współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zapewniono 12 osadzonym z Zakładu Karnego w Koszalinie.

Mundurowy dar serca

17.07.2017

Każdego dnia w Polsce potrzebna jest krew na którą zapotrzebowanie wzrasta zwłaszcza latem z powodu większej liczby wypadków komunikacyjnych. Dlatego w akcje oddawania krwi włączają się służby mundurowe a wśród nich Służba Więzienna.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej