W dniu 12 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Gdańsku w Gdańsku- Przeróbce odbyła się konferencja prasowa na temat realizacji programu „Praca dla więźniów” w jednostkach podległych OISW w Gdańsku. W konferencji uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, płk Lesław Bryłkowski

Sprawowanie posługi kapłańskiej, dzielenie się wiarą i rozmowa. To najważniejsze zadania kapelana więziennego. Ksiądz Przemysław Kalicki, kapelan w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce pracuje z więźniami niemal 25 lat, dziś towarzyszy skazanym w przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych.

Jedną z ważnych form oddziaływania w procesie readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności jest praca z osobami przewlekle chorymi i umierającymi. W jednostkach penitencjarnych podległych OISW w Gdańsku osadzeni kierowani są do pracy w hospicjach i domach opieki.

Teatr więzienny staje się coraz popularniejszy w jednostkach penitencjarnych okręgu gdańskiego, grupy teatralne osadzonych działają w Gdańsku, Sztumie i Kwidzynie.

Pod patronatem Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku ponad stu trzydziestu funkcjonariuszy różnych służb wzięło udział w tegorocznym Pomorskim Seminarium Formacji Mundurowych z Systemów Walk Wręcz.

22 i 23 lutego br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, płk Lesław Bryłkowski uczestniczył w spotkaniach na temat realizacji programu "Praca dla więźniów" w Areszcie Śledczym w Wejherowie oraz w Zakładzie Karnym w Sztumie

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej