W grudniu zakończyły się ostatnie z 54 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych zaplanowanych do realizacji na 2017 rok w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

Działania podjęte przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy wpisują się w ogólnopolską kampanię społeczną Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie i w pracy".

Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu po raz trzeci zorganizował Konferencję Naukową „VIVERE SINE ALCOHOL”.

5 grudnia 2017 r. w Kościele Garnizonowym w Bydgoszczy rozpoczęły się uroczyste obchody 150. Rocznicy Urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

01.12.2017 roku w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej zakończyło się szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej SW z zakresu zarządzania.

Jubileuszowe Seminarium pt: „Skazana – uczennica: rozważania w 60-lecie powstania szkoły dla kobiet przy Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu” odbyło się w dniach 30 listopada – 1 grudnia br.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej