Przygotowania osadzonych do uroczystości Wielkiego Tygodnia w Areszcie Śledczym w Opolu odbyły się już od pierwszej niedzieli po Środzie Popielcowej. Kapelan wyjaśnił osadzonym symbolikę popiołu i obrzędu posypywania głów popiołem.

11 kwietnia br. w Areszcie Śledczym w Opolu oraz w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyły się spotkania przedstawicieli firmy Forbis sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej – Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich.

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna dlatego też istotne jest to, aby już najmłodsi nabywali praktycznych umiejętności i oswajali się z ideą pomagania. W tym duchu i z takim nastawieniem funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu udali się do szkoły podstawowej nr 9 w Opolu, gdzie przeprowadzili instruktarz udzielania pierwszej pomocy uczniom klasy trzeciej.

W ramach prowadzonych przez kadrę penitencjarną działań penitencjarnych, osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu z okazji Świąt Wielkanocnych wykonały własnoręcznie kartki świąteczne, które przekazane zostały na  na rzecz Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu. Kartki te, jak co roku, zostaną rozesłane wszystkim sponsorom i instytucjom wspierającym Fundację. Wykonały także z włóczki kolorowe maskotki, które zostaną przekazane dzieciom podczas wizyt...

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu uniemożliwili przemyt substancji niedozwolonej, którą próbowała wnieść kobieta udająca się na widzenie ze skazanym.

21 marca br. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu na zaproszenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich przybliżyli zasady funkcjonowania Służby Więziennej uczącej się tam młodzieży.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej