W Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie zatrudnione są 4 pielęgniarki, technik radiologii oraz 11 lekarzy. W skład zespołu lekarskiego wchodzą: interniści, stomatolodzy, radiolog, okulista, dermatolog, psychiatra, neurolog, ginekolog, oraz ortopeda. Łącznie 7 kobiet i 9 mężczyzn.

Grupy teatralne składające się ze skazanych kobiet, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Opolu oraz Oddziale Zewnętrznym w Turawie, zostały wyróżnione w IV Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej.

W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu odbyło się szkolenie dla kandydatów na mentorów w Służbie Więziennej.

22 kwietnia 2017 roku setki milionów ludzi na całym świecie świętowało Dzień Ziemi. Idea troski o niebieską planetę nieodzownie łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu czy wieku. Z tych też względów w obchodach Dnia Ziemi nie mogło zabraknąć udziału Aresztu Śledczego w Opolu.

Przygotowania osadzonych do uroczystości Wielkiego Tygodnia w Areszcie Śledczym w Opolu odbyły się już od pierwszej niedzieli po Środzie Popielcowej. Kapelan wyjaśnił osadzonym symbolikę popiołu i obrzędu posypywania głów popiołem.

11 kwietnia br. w Areszcie Śledczym w Opolu oraz w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyły się spotkania przedstawicieli firmy Forbis sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej – Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej