Kadra penitencjarna opolskiego aresztu śledczego prowadzi wobec skazanych różne oddziaływania resocjalizacyjne. Dzięki temu osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu, w ramach współpracy z Domowym Hospicjum dla Dzieci w Opolu, już po raz kolejny przekazały blisko 3 tysiące papierowych żonkili.

Już po raz kolejny, motywowane przez kadrę penitencjarną, osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu wzięły udział w corocznej akcji "Sprzątanie Świata-Polska". Przewodnim hasłem tegorocznej akcji jest: „Nie ma śmieci - są surowce”.

W ramach prowadzonych oddziaływań penitencjarnych, w Areszcie Śledczym w Opolu utworzono dla skazanych koło robótek ręcznych „Rest art”, dzięki czemu osadzone kobiety od kilku lat wykonują prace artystyczne, którymi obdarowują swoje rodziny, ale też przekazują na cele charytatywne.

7 września br. w Areszcie Śledczym w Opolu odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy z elementami udzielania pierwszej pomocy w warunkach taktycznych, skierowane do funkcjonariuszy oraz pracowników jednostki.

W Areszcie Śledczym w Opolu wyodrębnić można szereg stanowisk, na których pełnią służbę funkcjonariusze Służby Więziennej. Największym działem pod względem liczebności jest dział ochrony, gdzie służbę pełni 97 funkcjonariuszy (w tym 15 kobiet), spośród wszystkich 155 powołanych do pełnienia służby w Areszcie Śledczym w Opolu.

22 lipca br. Areszt Śledczy w Opolu odwiedził Biskup Pomocniczy Diecezji Opolskiej Paweł Stobrawa.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej