Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu uniemożliwili przemyt substancji niedozwolonej, którą próbowała wnieść kobieta udająca się na widzenie ze skazanym.

21 marca br. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu na zaproszenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich przybliżyli zasady funkcjonowania Służby Więziennej uczącej się tam młodzieży.

Kadra penitencjarna Aresztu Śledczego w Opolu zorganizowała cykl warsztatów w ramach programu readaptacji społecznej pn. "Klub Pracy". Uczestniczkami były osadzone kobiety odbywające karę pozbawienia wolności.

7 lutego br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu.

Funkcjonariusze Służby Więziennej w pracy nad skazanymi prowadzą wiele działań, które mają na celu zmianę ich postaw i powrót do społeczeństwa. Osoby pozbawione wolności, podobnie, jak każdy inny człowiek, uczą się również ratować ludzkie życie. W sytuacji, kiedy o życiu decydują sekundy liczy się skuteczna pomoc, ponieważ każdy może uratować czyjeś życie. Musi jednak wiedzieć, jak to zrobić.

23 stycznia br. dzięki prowadzonym przez kadrę penitencjarną oddziaływaniom, osadzone z Aresztu Śledczego w Opolu wraz z wychowawcami odwiedziły Dom Matki i Dziecka w Opolu. Spotkania stanowią okazję do wsparcia kobiet, które znalazły się w trudnej sytacji życiowej. Dla kobiet, które obywają karę pozbawienia wolności, to ważna część pracy nad sobą.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej