7 lutego br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu.

Funkcjonariusze Służby Więziennej w pracy nad skazanymi prowadzą wiele działań, które mają na celu zmianę ich postaw i powrót do społeczeństwa. Osoby pozbawione wolności, podobnie, jak każdy inny człowiek, uczą się również ratować ludzkie życie. W sytuacji, kiedy o życiu decydują sekundy liczy się skuteczna pomoc, ponieważ każdy może uratować czyjeś życie. Musi jednak wiedzieć, jak to zrobić.

23 stycznia br. dzięki prowadzonym przez kadrę penitencjarną oddziaływaniom, osadzone z Aresztu Śledczego w Opolu wraz z wychowawcami odwiedziły Dom Matki i Dziecka w Opolu. Spotkania stanowią okazję do wsparcia kobiet, które znalazły się w trudnej sytacji życiowej. Dla kobiet, które obywają karę pozbawienia wolności, to ważna część pracy nad sobą.

W dniach 28-30 grudnia 2016 r. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Turawie odbył się trwający trzy dni podstawowy kurs udzielania pomocy medycznej w warunkach taktycznych dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Opolu.

27 grudnia br. na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie odbyło się szkolenie psów specjalnych wyspecjalizowanych w zakresie wyszukiwania środków odurzających.

23 grudnia br. w ramach prowadzonych przez kadrę penitencjarną działań resocjalizacyjnych, osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu z okazji Świąt Bożego Narodzenia odwiedziły Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej