Już po raz kolejny 1 grudnia br. w ramach prowadzonych przez kadrę penitencjarną działań readaptacyjnych ukierunkowanych na zaangażowanie osadzonych w inicjatywy o charakterze charytatywnym i prospołecznym, osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu odwiedziły Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek wg. III Reguły Św. Franciszka w Opolu.

15 listopada br. odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Opolu, Oddziału Zewnętrznego w Turawie i Oddziału Zewnętrznego w Opolu. W czasie uroczystości nadano wyższe stopnie służbowe oraz wręczono odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie i Oddziału Zewnętrznego w Opolu dla uczczenia Święta Niepodległości przystąpili do udziału w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe pod hasłem "NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA".

11 listopada br. delegacja okręgu opolskiego w składzie: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba, Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu mjr Artur Malczyk oraz por. Jakub Graczyk, uczestniczyła w wojewódzkich uroczystościach z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie.

W ramach promowania idei rozwiązywania sporów na drodze pozasądowej, wychowawcy Aresztu Śledczego w Opolu włączyli osadzonych do uczestnictwa w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji. W tym roku przypadał on na okres pomiędzy 16 października 2017r. a 22 października 2017r.

Kadra penitencjarna opolskiego aresztu śledczego prowadzi wobec skazanych różne oddziaływania resocjalizacyjne. Dzięki temu osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu, w ramach współpracy z Domowym Hospicjum dla Dzieci w Opolu, już po raz kolejny przekazały blisko 3 tysiące papierowych żonkili.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej