Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to jest okazją do zwiększenia świadomości potrzeby zapewnienia pacjentom dostępu do bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych oraz podziękowania honorowym krwiodawcom za ratujący życie dar krwi.

13 czerwca br. Areszt Śledczy w Opolu odwiedziła dziesięcioosobowa delegacja funkcjonariuszy oraz pracowników jednostek penitencjarnych Królestwa Norwegii.

W ramach prowadzonych przez kadrę penitencjarną działań penitencjarnych, osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie już po raz trzeci przekazały własnoręcznie wykonane rękodzieła na rzecz Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.

W Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie zatrudnione są 4 pielęgniarki, technik radiologii oraz 11 lekarzy. W skład zespołu lekarskiego wchodzą: interniści, stomatolodzy, radiolog, okulista, dermatolog, psychiatra, neurolog, ginekolog, oraz ortopeda. Łącznie 7 kobiet i 9 mężczyzn.

Grupy teatralne składające się ze skazanych kobiet, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Opolu oraz Oddziale Zewnętrznym w Turawie, zostały wyróżnione w IV Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej.

W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu odbyło się szkolenie dla kandydatów na mentorów w Służbie Więziennej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej