W Areszcie Śledczym w Opolu wyodrębnić można szereg stanowisk, na których pełnią służbę funkcjonariusze Służby Więziennej. Największym działem pod względem liczebności jest dział ochrony, gdzie służbę pełni 97 funkcjonariuszy (w tym 15 kobiet), spośród wszystkich 155 powołanych do pełnienia służby w Areszcie Śledczym w Opolu.

22 lipca br. Areszt Śledczy w Opolu odwiedził Biskup Pomocniczy Diecezji Opolskiej Paweł Stobrawa.

Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to jest okazją do zwiększenia świadomości potrzeby zapewnienia pacjentom dostępu do bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych oraz podziękowania honorowym krwiodawcom za ratujący życie dar krwi.

13 czerwca br. Areszt Śledczy w Opolu odwiedziła dziesięcioosobowa delegacja funkcjonariuszy oraz pracowników jednostek penitencjarnych Królestwa Norwegii.

W ramach prowadzonych przez kadrę penitencjarną działań penitencjarnych, osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie już po raz trzeci przekazały własnoręcznie wykonane rękodzieła na rzecz Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.

W Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie zatrudnione są 4 pielęgniarki, technik radiologii oraz 11 lekarzy. W skład zespołu lekarskiego wchodzą: interniści, stomatolodzy, radiolog, okulista, dermatolog, psychiatra, neurolog, ginekolog, oraz ortopeda. Łącznie 7 kobiet i 9 mężczyzn.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej