17 marca w miniony piątek w auli Uczelni Jańskiego w Łomży odbyło się seminarium naukowo- eksperckie, którego tematem było „Zapobieganie przestępczości dla poprawy bezpieczeństwa obywateli”. Patronatem honorowym objęte zostało przez Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro i Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku Pana płk Piotra Kondraciuka. W pięciogodzinnym programie znalazły się wystąpienia zarówno praktyków jak i teoretyków zajmujących się...

Rok 2016 dla jednostek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku, w zakresie zatrudnienia osadzonych był bardzo udany. W odniesieniu do 2015 roku odnotowaliśmy widoczny wzrost ogólnego zatrudnienia skazanych z 1148 do 1246 zatrudnionych, jak i powszechności zatrudnienia z 35,88% do 41,57%.

W dniu 15 lutego 2017 roku nastąpiła zmiana personalna na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego w Giżycku

31 stycznia br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku.

Z dniem 24 stycznia przechodzi na zaopatrzenie emerytalne Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku pułkownik Mirosław Dudar. W dzisiejsze popołudnie w sali odpraw Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku dyrektora okręgowego żegnało kierownictwo Służby Więziennej, dyrektorzy podlaskich jednostek penitencjarnych, kapelani więzienni oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni białostockiego inspektoratu.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej