Uroczystości z okazji 36. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego rozpoczęły się w Gdańsku od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970. Na zaproszenie Zarządu Regionu Gdańsk NSZZ „Solidarność” oraz Stowarzyszenia „Godność” w uroczystości wzięli udział: Dyrektor Zakładu Karnego w Potulicach płk Jarosław Nurkiewicz, kpt. Michał Słowiński oraz kpt. Tomasz Maćkowski.

W grudniu zakończyły się ostatnie z 54 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych zaplanowanych do realizacji na 2017 rok w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

Działania podjęte przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy wpisują się w ogólnopolską kampanię społeczną Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie i w pracy".

Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu po raz trzeci zorganizował Konferencję Naukową „VIVERE SINE ALCOHOL”.

5 grudnia 2017 r. w Kościele Garnizonowym w Bydgoszczy rozpoczęły się uroczyste obchody 150. Rocznicy Urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

01.12.2017 roku w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej zakończyło się szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej SW z zakresu zarządzania.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej