Podlaska Służba Więzienna brała w niedzielę udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika Danuty Siedzikówny ps. "Inka". Podczas uroczystości obecne były władze rządowe, duchowne, samorządowcy, służby mundurowe oraz liczni goście z całego kraju.

Hala produkcyjna

05.06.2017

W dniu 2 czerwca 2017 roku w Zakładzie Karnym została zawarta umowa przedwstępna dotycząca współpracy w procesie zatrudnienia osadzonych w pomieszczeniach hali wybudowanej na terenie naszego zakładu.

Od wielu lat święta państwowe obchodzone są z udziałem naszych funkcjonariuszy. Warty honorowe, poczty sztandarowe, kompanie reprezentacyjne podlaskiej Służby Więziennej to nieodłączny element organizowanych uroczystości różnego szczebla. 3 maja wspólnie świętowaliśmy w Łomży oraz Białymstoku kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

27 marca o godzinie 13.00 w siedzibie OISW w Białymstoku miała miejsce uroczystość związana z powołaniem nowego Szefa podlaskich więzienników, pułkownika Piotra Kondraciuka. W uroczystości uczestniczył Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.

17 marca w miniony piątek w auli Uczelni Jańskiego w Łomży odbyło się seminarium naukowo- eksperckie, którego tematem było „Zapobieganie przestępczości dla poprawy bezpieczeństwa obywateli”. Patronatem honorowym objęte zostało przez Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro i Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku Pana płk Piotra Kondraciuka. W pięciogodzinnym programie znalazły się wystąpienia zarówno praktyków jak i teoretyków zajmujących się...

Rok 2016 dla jednostek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku, w zakresie zatrudnienia osadzonych był bardzo udany. W odniesieniu do 2015 roku odnotowaliśmy widoczny wzrost ogólnego zatrudnienia skazanych z 1148 do 1246 zatrudnionych, jak i powszechności zatrudnienia z 35,88% do 41,57%.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej