W dniu 15 lutego 2017 roku nastąpiła zmiana personalna na stanowisku Dyrektora Aresztu Śledczego w Giżycku

31 stycznia br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku.

Z dniem 24 stycznia przechodzi na zaopatrzenie emerytalne Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku pułkownik Mirosław Dudar. W dzisiejsze popołudnie w sali odpraw Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku dyrektora okręgowego żegnało kierownictwo Służby Więziennej, dyrektorzy podlaskich jednostek penitencjarnych, kapelani więzienni oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni białostockiego inspektoratu.

W jednostkach podległych OISW w Białymstoku do końca roku 2016 przeprowadzonych zostało 18 szkoleń zawodowych dla skazanych w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wzorem lat ubiegłych załoga Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej wraz z funkcjonariuszami Zakładu Karnego w Białymstoku oraz Aresztu Śledczego w Białymstoku, wzięła udział w kolejnej edycji Szlachetnej Paczki.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej