W jednostkach podległych OISW w Białymstoku do końca roku 2016 przeprowadzonych zostało 18 szkoleń zawodowych dla skazanych w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wzorem lat ubiegłych załoga Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej wraz z funkcjonariuszami Zakładu Karnego w Białymstoku oraz Aresztu Śledczego w Białymstoku, wzięła udział w kolejnej edycji Szlachetnej Paczki.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej