Ojczysty język jest elementem budowania tożsamości narodowej. Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w śląskich więzieniach odbyły się dyktanda, testy, wykłady i konkursy. Działania Służby Więziennej wspierali poloniści ze szkół na co dzień współpracujących ze śląskimi jednostkami.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach, płk Andrzej Baliński został odznaczony Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Wystawę przygotowaną przez katowicki oddział IPN obejrzało ponad 1,2 tys. skazanych przebywających w śląskich więzieniach.

W latach 2016-2020 niemal 5,5 tys. skazanych przebywających w śląskich więzieniach zdobędzie zawód. W ramach projektu unijnego POWER odbędzie się ok. 450 cykli szkoleniowo – aktywizacyjnych w najbardziej poszukiwanych zawodach w regionie.

Okres przedświąteczny i noworoczny to dla śląskich więzienników czas wytężonej pracy i dodatkowych obowiązków służących zapewnieniu w jednostkach bezpieczeństwa i właściwego przebiegu służby.

W gronie laureatów III Ogólnopolskiego Konkursu na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności znalazły się ZK Jastrzębie - Zdrój i ZK Lubliniec. Jury wyróżniło również propozycję bytomskiego aresztu.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej