Okres przedświąteczny i noworoczny to dla śląskich więzienników czas wytężonej pracy i dodatkowych obowiązków służących zapewnieniu w jednostkach bezpieczeństwa i właściwego przebiegu służby.

W gronie laureatów III Ogólnopolskiego Konkursu na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności znalazły się ZK Jastrzębie - Zdrój i ZK Lubliniec. Jury wyróżniło również propozycję bytomskiego aresztu.

275 nowych miejsc zakwaterowania skazanych powstało w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej