"Terytorialna służba wojskowa to piąty rodzaj sił zbrojnych, który zmienia polską armię, czyni ją nieporównanie bardziej skuteczną, odporną na wszelkie zagrożenia, bardziej nowoczesną"

Profesjonalna formacja graniczno - migracyjna obchodziła 26 - lecie istnienia.

Krasnostawski Konkurs Poezji Więziennej ma już swoją historię. Klimat konkursu powoduje, że od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dotychczas wzięło w nim udział ponad pięć tysięcy osób, które stworzyły blisko dwadzieścia tysięcy wierszy.

"Echo zamierzchłych czasów ożywia dzień dzisiejszy my jesteśmy i żyjemy w ciągłym krzyku przeciw przemocy"

W 72 rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej wzięli udział w uroczystości upamiętniającej zamordowanie przez Niemców ponad 400 włoskich jeńców w latach 1943-44.

„Nierząd braci naszych cisnął, gnuśność w ręku króla spała, a wtem trzeci maj zabłysnął i nasza Polska powstała.”

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej