Wigilia i Boże Narodzenie to czas wypełniony radością, niosący spokój i odpoczynek. To czas spotkań z rodziną i bliskimi. To również okazja do wspólnego przeżywania świąt w gronie służb mundurowych Lubelszczyzny.

7 grudnia br. w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Lublinie odbyła się konferencja naukowa: „Bez rodziny i przyjaciół nie ma powrotu do wolności. Reintegracja społeczna skazanych poprzez wsparcie systemu rodzinnego” finansowana ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Areszt Śledczy w Lublinie realizując liczne przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe włączył się w obchody 700-lecia nadania praw miejskich Lublinowi.

„umysł ofiary jest jej największą bronią” - pokazujemy metody i technik interwencji, psychologiczne aspekty samoobrony, definiujemy obronę przed bezprawnym zamachem. Doświadczeniem dzielimy się ze społeczeństwem. W dniach 17 października oraz 28 listopada br. prawie 50 osób: pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej wzięło udział w dwóch cyklach szkoleniowych w ramach realizacji kampanii „Bezpieczni w służbie i w pracy”.

W dniach 10 – 20 listopada br. w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej okręgu lubelskiego odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, połączone z wręczeniem odznak za „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, aktów nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz wyróżnień.

W dniu 16 listopada z inicjatywy UNESCO na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej