W ramach realizowanego od początku 2017 roku programu modernizacji Służby Więziennej formacja systematycznie wyposażana jest w nowoczesny sprzęt. 21 marca br. z okręgowego magazynu uzbrojenia wyznaczeni funkcjonariusze odebrali sprzęt, który trafi bezpośrednio do jednostek.

W dniu 12 marca 2018 r. w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej odbył się cykl dwóch szkoleń, w których łącznie wzięło udział 61 pracowników bialskich urzędników.

6 marca br. Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk wizytował jedną z ośmiu jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego - Areszt Śledczy w Lublinie. Spotkanie powiązane było z upamiętnieniem Dnia Żołnierzy Wyklętych przypadającego na dzień 1 marca.

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… ...

Z dniem 23 lutego 2018 r. Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał dotychczasowego dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu ppłk. Krzysztofa Stefanowskiego na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Grupa 60 pracowników, w tym z Urzędu Miasta Krasnystaw, Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie, pracowników Domów Pomocy Społecznej oraz kuratorów została przeszkolona w ramach kampanii "Bezpieczni w służbie i w pracy".

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej