W poniedziałkowy wieczór funkcjonariusz Służby Więziennej z Mościc wykazał się obywatelską postawą, pomagając w ujęciu dwóch włamywaczy.

Dzisiaj Dyrektor Zakładu Karnego w  Tarnowie Mościcach podpisał porozumienie w sprawie organizacji Kampanii Społecznej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dzisiaj w Ośrodku Szkoleniowo-Terapeutycznym w Mościcach odbyły się Drugie Warsztaty Łączników ds. Niesienia Posłania do ZK i AŚ Regionu Galicja

Dzisiaj ruszyła kolejna edycja projektu ,,Poczytaj mi", realizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie Probacja i małopolską Służbę Więzienną.

Już kilka lat funkcjonariusze Służby Więziennej z Mościc zbierają zakrętki dla chorej dziewczynki

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej