W ramach Ustawy o Programie modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020, Zakład Karny w Siedlcach został doposażony o nowe jednostki broni oraz środki ochrony osobistej funkcjonariuszy.

17 marca br., w siedleckiej jednostce odbyło się spotkanie "Klubu Ojca", podczas którego osadzeni, nagrywali wiersze o tematyce patriotycznej dla swoich dzieci.

15 marca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk. Marek Suwiński podpisał porozumienie o współpracy z Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, Jadwigą Madziar.

Od początku marca w siedleckiej jednostce realizowany jest kurs „Przeciwdziałania przemocy i agresji oraz sytuacjom konfliktowym”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach.

13 marca br. na zaproszenie kapelana Kościoła Zielonoświątkowego, Wojciecha Myślińskiego, Zakład Karny w Siedlcach odwiedzili przedstawiciele Fundacji S.N.A.P. - Stop Narkomanii Alkoholizmowi Przemocy.

Skazani z oddziału terapeutycznego siedleckiej jednostki uczestniczyli w zajęciach plastycznych "Pocztówki z paki" zorganizowanych przez siostrę Dolorosę Bazylczuk – wolontariuszkę więziennego apostolatu.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej