Służba Więzienna każdego dnia podejmuje różne działania w kształtowaniu postaw osób pozbawionych wolności, mające na celu przywrócenie ich do społeczeństwa.

Szlachetna Paczka jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce.

W ramach akcji „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA” funkcjonariusze OISW w Rzeszowie i Zakładu Karnego w Rzeszowie spotkali się z przedstawicielami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

W związku z rządowym programem „Praca dla więźniów” Zakład Karny w Rzeszowie realizuje kolejne etapy budowlane związane ze wzniesieniem hali produkcyjnej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz niezbędną infrastrukturą.

W ubiegłą sobotę 25.11. br., w świetlicy Zakład Karnego w Rzeszowie, dla osadzonych, odbył się rocznicowy miting otwarty grupy AA Jacek.

W minioną sobotę, na strzelnicy w Żołyni odbyła się VII edycja dwuboju strzeleckiego. Zawody zorganizowano m.in. dla uczczenia 99 rocznicy odzyskania niepodległości. Wśród patronów imprezy był płk Robert Kogut – Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej