Długo oczekiwany „Dzień św. Mikołaja” jest jak zwykle sprawczy i szczodry dla osadzonych i ich rodzin. Na tyle sprawczy i szczodry, iż przysłowiowe „Mikołajki” corocznie odbywają się nawet w tak niedostępnym miejscu, jakim jest obwarowany murem zakład karny. Ta długo oczekiwana moc sprawcza miała miejsce w środę 13 grudnia br.,w Zakładzie Karnym w Garbalinie.

W dniu 21 listopada br. na ternie Zakładu Karnego w Garbalinie, gościli przedstawiciele kadry pedagogicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Wojkowicach. Kolejna wizyta przedstawicieli placówki z Wojkowic, dotyczyła ponownie akcji promocyjnej, która skupia się na przyciągnięciu jak największej rzeszy osadzonych, zainteresowanych podniesieniem poziomu posiadanego wykształcenia bądź zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych.

Z dniem 20 listopada 2017 roku, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie - ppłk Dariusza Lewandowskiego. Dotychczasowy zastępca dyrektora jednostki penitencjarnej w Grabalinie - mjr Piotr Stefański, rozkazem personalnym Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, przeniesiony został do pełnienia dalszych obowiązków służbowych w Areszcie Śledczym w Łodzi, na stanowisku zastępcy...

Narodowy Dzień Niepodległości to szczególna data wyryta w sercu każdego Polaka. Jako święto obchodzone rokrocznie dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę upragnionej niepodległości po długich latach ciemiężenia przez znienawidzonych zaborców. Dzień, w którym my Polacy oddajemy hołd wszystkim, którzy na ołtarzu Niepodległej Polski złożyli dar najcenniejszy, dar jakim jest ludzkie życie...

W dniu 2 października br. na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie podpisana została umowa o współpracy pomiędzy firmą AQ Wiring Systems Sp. z o.o., a Zakładem Karnym w Garbalinie. Umowa dotyczy zatrudnienia osadzonych przy wykonywaniu pracy nakładczej – na terenie jednostki, w trakcie której osadzeni zajmują się łączeniem wiązek elektrycznych wykorzystywanych w sektorze motoryzacyjnym. Do zatrudnienia skierowani zostali głównie ci osadzeni,...

W dniach 16 - 20 października br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie zrealizowane zostało przedsięwzięcie pn. „Mediacja w postępowaniu karnym”. Był to cykl spotkań tematycznych, skierowanych bezpośrednio do osadzonych, które skupiały się na promowaniu mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, także w postępowaniu karnym. Szkolenia w powyższej materii przeprowadziła funkcjonariuszka jednostki w Garbalinie oraz zaproszeni kuratorzy...

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej