Prośbę o możliwość zwiedzenia Zakładu Karnego w Garbalinie, wystosowało kierownictwo Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Głównym założeniem wizyty było przede wszystkim zapoznanie się przez studentów z codzienną służbą, pełnioną przez funkcjonariuszy tutejszej jednostki penitencjarnej.

Na terenie ścisłym Zakładu Karnego w Garbalinie przeprowadzone zostały specjalistyczne ćwiczenia z zakresu realizacji zadań obronnych pn. „Organizacja akcji ratowniczej na terenie jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w sytuacji potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających na jej terenie”. Ćwiczenia przeprowadzone zostały przy współpracy Służby Więziennej z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji w Łęczycy

Kolejne miejsca pracy dla osadzonych to efekt podpisanego porozumienia pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a Firmą AQ Wiring Systems Sp. z o. o. Zgodnie z treścią umowy strony zobowiązują się współpracować w procesie sukcesywnego kierowania i docelowego zatrudniania osadzonych. Współpraca ma przebiegać tak, aby praca sprzyjała jak najefektywniej oczekiwanemu procesowi resocjalizacji. Umowa podpisana została w dniu 2 października br....

W dniu 13 września 2017 roku, grupa dziesięciu osadzonych z Zakładu Karnego w Garbalinie, uczestniczyła w rozpropagowanej na terenie całego kraju akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017”. Służba Więzienna rokrocznie włącza się w powyższą akcję, realizując przy tym swoje założenia, tj. ścieżki edukacyjne programów resocjalizacyjnych, związanych ściśle z ekologią i selektywną zbiórką śmieci. Działania te dotyczą szeroko pojętego procesu resocjalizacji,...

W dniu 2 września br. w Ozorkowie przy ulicy Lotniczej, na obiekcie sportowym typu "Orlik", przeprowadzony został III Turniej Służb Mundurowych pn. "Gunners Cup 2017", z towarzyszącym mu rodzinnym piknikiem militarnym. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia była por raz kolejny Agencja Ochrony Mienia i Osób „GUNNERS SECURITY” z Ozorkowa.

Z dniem 1 września 2017 roku, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie mjr. Piotra Stefańskiego.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej