W dniu 14 marca br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, odbyła się uroczysta odprawa, związana bezpośrednio z podsumowaniem działalności jednostki za rok 2017. Podczas spotkania, kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu karnego, przedstawili w formie prezentacji multimedialnych, sprawozdania z ubiegłorocznej działalności. Nakreślili także założenia oraz plany jakie chcą wdrożyć w toku bieżącej służby...

W związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet, dyrekcja Zakładu Karnego w Garbalinie, zezwoliła po raz kolejny w tym roku na dodatkowe spotkanie osadzonych ze swym rodzinami. Spotkanie odbyło się w dniu 7 marca br. w ramach realizacji programu readaptacji społecznej pn. „Mur to nie przeszkoda”.

Zakład Karny w Grabalinie zaproszony został przez Społeczną Akademią Nauk w Bełchatowie do współorganizowania IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji”. Konferencja odbędzie się dniu 5 kwietnia br. w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie.

W dniu 14 lutego 2018 roku podpisano kolejną umowę, dotyczącą zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Zawarta została przez ppłk Arkadiusza Janiszewskiego - Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie oraz Macieja Wojdyłło i Leszka Brackiego – Dyrektora Zarządzającego i Finansowego w firmie ANIMEX Foods sp. z o.o. sp.k. reprezentowanych przez Małgorzatę Tuptę. Zgodnie z treścią umowy strony zobowiązały się współpracować w procesie sukcesywnego kierowania...

Z dniem 8 lutego 1919 roku, Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski, w ówczesnym dekrecie dotyczącym tymczasowych przepisów więziennych II Rzeczypospolitej, ustalił zasady funkcjonowania polskiego więziennictwa. Dekret ten miał mieć charakter jedynie tymczasowy, jednak pomimo przewidywanego stanu rzeczy, funkcjonował w tej formie przez dekadę. Ówczesne przepisy „więzienne” były solidnym fundamentem położonym pod tworzące się wówczas nowoczesne polskie więziennictwo...

W ramach kontynuacji współpracy, pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a Uniwersytetem Łódzkim, zorganizowane zostało na terenie jednostki kolejne spotkanie dla studentów uniwersytetu. Cel przewodni wizyty to przede wszystkim zapoznanie gości z codziennymi obowiązkami służbowymi funkcjonariuszy Służby Więziennej, w oparciu o zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej