Masakrator, czyli  ekstremalny bieg z przeszkodami, strzelanie, udzielanie pierwszej pomocy, rozwinięcie pożarnicze oraz test wiedzy z zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz obronnością państwa to konkurencje, z którymi zmierzyło się 135 uczestników VII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Mundurowych.

Dziesięciu seniorów z Zakładu Karnego w Zabrzu wzięło udział w I edycji programu pn. ,,Akademia Pełni Życia dla Seniorów. Jesień Życia – Wiosna Możliwości”. Jak ćwiczyć ciało i umysł, być sprawnym i  samodzielnym do późnej starości czy też obsługiwać komputer – to główne tematy spotkań. Zdobyta wiedza i umiejętności będą zapobiegały pogłębianiu się wykluczenia społecznego seniorów, które koreluje z przestępczością.

,,Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Działania pomocowe wobec recydywistów” to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej w Krakowie, w której udział wzięła mjr Dorota Wyląg, Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu.

Atrakcyjne nagrody pieniężne, rzeczowe oraz warsztaty fotograficzne, znakomite jury, wystawa pokonkursowa w wielu ciekawych miejscach – to  atrakcje czekające na pasjonatów fotografii, którzy wezmą udział w konkursie.

Rozbiory Polski, Sejm Czteroletni, uchwalenie Konstytucji 3 maja, walki narodowyzwoleńcze, polscy bohaterowie: Kościuszko, Sobieski, Piłsudski, wybuch I wojny światowej i w końcu wydarzenia 1918 roku i odzyskanie przez Polskę upragnionej niepodległości – to tylko niektóre z wątków poruszanych podczas dwugodzinnego wykładu dla skazanych dr hab. Barbary Nowak, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Kilkudziesięciu skazanych uczestniczyło w koncercie niosącym pozytywne przesłanie oraz wysłuchało świadectwa jednego z członków zespołu o zwycięskiej walce z nałogiem i przeciwnościami losu.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej