Bezpieczeństwo personalne oraz reagowanie w obliczu zagrożenia zamachem terrorystycznym stanowiły główną tematykę warsztatów edukacyjno- szkoleniowych z udziałem służb militarnych oraz paramilitarnych zorganizowanych 22 marca br. na  Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie studentów oraz uczniów klas mundurowych z funkcjonariuszami Służby Więziennej, Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej odbyło się ...

16 marca br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie odbyła się uroczystość powołania dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie oraz powierzenia obowiązków nowemu dyrektorowi Zakładu Karnego w Oleśnicy.

Worek medali przywieźli zawodnicy OISW we Wrocławiu z VII Mistrzostw Służby Więziennej w Pływaniu. Zawody odbyły się 13-15 marca 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Prawie 170 tys. zł rocznie zaoszczędziło więziennictwo na Dolnym Śląsku zmniejszając zużycie czynników infrastrukturalnych w jednostkach penitencjarnych. Kompleksowe modernizacje budynków oraz wdrożone oszczędne technologie przynoszą efekty. Dalszą redukcję wydatków zakłada nowy program efektywnego zarządzania gospodarką mediami wprowadzony przez OISW we Wrocławiu.

Funkcjonariusze Służby Więziennej oddają krew w ramach ogólnopolskiej zbiórki krwiodawstwa.

Funkcjonariusze pionu ochrony Aresztu Śledczego we Wrocławiu podczas kontroli paczki higieniczno-odzieżowej ujawnili metamfetaminę.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej