Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia...

Debata o przemianach społeczno-politycznych lat 80-tych XX wieku uświetniła promocję książki funkcjonariusza Służby Więziennej, dr. Bartłomieja Perlaka pn. „Internowani na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie”. Spotkanie odbyło się 13 grudnia br. w sali konferencyjnej Zakładu Karnego Nr 1, a jego współorganizatorem był Oddział Instytutu Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu.

12 grudnia br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się briefing prasowy Służby Więziennej inaugurujący kampanię społeczną „Bezpieczni w służbie i w pracy, czyli jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów

Po raz trzeci w tym roku zaangażowaliśmy się w szlachetną akcję Honorowego Oddawania Krwi. Stała współpraca funkcjonariuszy jeleniogórskiego aresztu skupionych w Klubie Honorowych Dawców Krwi z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, ponownie skutkowała zorganizowaniem w dniu 11 grudnia 2017r na terenie Aresztu Śledczego akcji honorowego oddawania krwi. W dniu dzisiejszym można było również zarejestrować się w Fundacji DKMS,...

Szlachetna Paczka ma już 17 lat. Kolejny już raz wśród darczyńców nie zabrakło funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu.

Centrum Historii Zajezdnia oraz Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu współpracują w zakresie edukacji osadzonych.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej