W dniach 18-22 kwietnia w Kijowie odbyło się międzynarodowe spotkanie służb mundurowych poświęcone wymianie doświadczeń w obszarze systemów penitencjarnych oraz kształcenia kadr na potrzeby resortu więziennictwa państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu przeprowadzili zbiórkę artykułów spożywczych dla dzieci z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania przy ul. Lekcyjnej

12 kwietnia br. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej oraz Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu odbyły się warsztaty dydaktyczne z udziałem studentów Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Funkcjonariusze Dolnośląskiej Służby Więziennej oddali hołd poległym jeńcom Zbrodni Katyńskiej. W 77. rocznicę zamordowania polskich oficerów uroczystość wypełniła msza św. w Bazylice Mniejszej pw. Św. Elżbiety oraz złożenie wieńców pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu.

Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu znalazł się w gronie kilkunastu wystawców Targów Pracy

W dniu 6 kwietnia we Wrocławiu odbyła się konferencja pn. „Praca więźniów - remedium na rynku pracy" zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu oraz Dolnośląskich Pracodawców. O walorach ekonomicznych, resocjalizacyjnych i społecznych zatrudniania więźniów, potencjale zakładów karnych w tworzeniu infrastruktury produkcyjnej oraz problemach rynku pracy opowiedzieli specjaliści Okręgowego Inspektoratu SW i eksperci wybranych branż...

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej