Od 25 lat, w strukturze polskich więzień, funkcjonują oddziały terapeutyczne dla skazanych uzależnionych. W ramach realizowanego, w 49 tego typu oddziałach, terapeutycznego systemu odbywania kary uzależnieni osadzeni obejmowani są profesjonalną psychoterapią uzależnień. 33 z tych oddziałów dedykowanych jest skazanym uzależnionym od alkoholu, pozostałych 16 przeznaczonych jest dla skazanych uzależnionych od środków odurzających i substancji psychotropowych. W związku...

Żołnierze wyklęci, Legiony Polskie, Powstanie Styczniowe i Listopadowe, Konstytucja 3-go Maja, Legiony Polskie, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, Wojna polsko- bolszewicka, czy Konfederacja Barska, to tylko niektóre z tematów, w obszarze których swoją wiedzę mieli okazję w tym roku rozwijać osadzeni ze Służewca. W ramach kampanii społecznej „Ocalić od niepamięci” skazani odbywający karę pozbawienia wolności w 2017 roku wzięli udział już w 12...

22 czerwca 2017 r. osadzeni z AŚ Warszawa- Białołęka wraz z wychowawcą do spraw kulturalno-oświatowych wzięli udział w porządkowaniu Czytelni na Bazarze Różyckiego.

22 czerwca 2016 roku Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu gościł międzynarodową grupę sędziów i prokuratorów zrzeszonych w ramach Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN, zrzeszającej instytucje obszaru Unii Europejskiej.

W ramach rządowego programu "Praca dla więźniów" Zakład Karny w Żytkowicach pozyskał nowych kontrahentów.

20 czerwca br. w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie w ramach Programu Profilaktycznego "Więzienie Stracony Czas" opracowanego przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie i Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej