Edukacja na Pawiaku

21.03.2017

W ramach realizowanego programu pt. „Bliżej Historii” osadzeni z Zakładu Karnego w Warszawie – Białołęce cyklicznie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych poza terenem jednostki, zajęcia odbyły się w Muzeum Więzienia Pawiak.

W lipcu br. przypada 20 rocznica powstania Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana KOFOEDA w Siedlcach. Przez cały ten okres Zakład Karny w Siedlcach współpracuje ze Stowarzyszeniem w zakresie readaptacji społecznej więźniów.

W ramach Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych w Zakładzie Karnym w Warszawie-Białołęce odbyło się kolejne szkolenie dla funkcjonariuszy z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi

Pokaz filmu "INKA"

20.03.2017

17 marca 2017 r. w świetlicy centralnej odbył się pokaz filmu „INKA” zorganizowany dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie.

17 marca br. skazani Zakładu Karnego w Siedlcach mogli obejrzeć spektakl teatralny „Spacer po linie” wystawiony przez krakowski Tatr Kurtyna.Spektakl to dla skazanych możliwość spędzenia czasu poza celą mieszkalną, ale przede wszystkim próba wskazania więźniom właściwych wartości w życiu człowieka oraz sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Z inicjatywy kadry penitencjarnej w Areszcie Śledczym w Radomiu zorganizowano prelekcję dla skazanych na temat niepełnosprawności. Spotkanie odbyło się w ramach programu readaptacji społecznej „Niepełnosprawność – z tolerancją na ty”.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej