13 stycznia 2017 roku w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyła się Konferencja naukowa pt. „Resocjalizacja poprzez pracę”. Celem konferencji było zwiększenie wiedzy na temat zatrudniania osób pozbawionych wolności wśród przedstawicieli samorządów, organów administracji publicznej i pracodawców.

14 stycznia 2017 roku, na zaproszenie administracji Zakładu Karnego w Siedlcach, po raz pierwszy bramę więzienną przekroczyli muzycy grający w rockowo-jazzowym zespole KA1.

Na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbyła się lekcja edukacyjna dla uczniów II klasy o profilu policyjnym Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

"Więzienne Gierki" pod taką nazwą 07 grudnia 2016 roku, w świetlicy Zakładu Karnego w Siedlcach odbył się turniej gier planszowych, podczas którego w szranki sportowej rywalizacji stanęli wolontariusze Światowych Dni Młodzieży, kontra skazani z ZK Siedlce.

W grudniu 2016r. w jednostkach mazowieckich zakończył się pierwszy cykl szkoleń dla skazanych w ramach projektu pn. Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Paczka dla Bohatera

10.01.2017

Już po raz szósty zorganizowana została bożonarodzeniowa zbiórka pod nazwą „Paczka dla Bohatera”. Po raz drugi w akcji wziął udział Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie i jednostki mu podległe.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej