17 maja 2018 r w Centralnym Wojskowym Klubie Sportowym „Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka w Rembertowie odbyły się VI Mistrzostwa Strzeleckie Służby Więziennej Okręgu Warszawskiego.

18 maja br. Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński podpisał umowę w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych z Prezesem Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach, Panem Mariuszem Grudą.

"Stół Muzealny"

18.05.2018

17 maja 2018 r. w świetlicy centralnej Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce odbyły się zajęcia kulturalno- oświatowe dla skazanych z Fundacją ZMIANA.

16 maja w Radomiu odbył się Turniej Bowlingowy służb mundurowych, w którym drużyna z radomskiego aresztu odniosła zwycięstwo.

15 maja br. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie odbyły się zajęcia skierowane do osób redukujących punkty karne oraz prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Zajęcia odbyły się w ramach kampanii społecznej realizowanej przez O.I.S.W. w Warszawie „Raz, dwa, trzy zginiesz TY!”.

W dniu 14 maja 2018 roku pomiędzy Zakładem Karnym w Płocku a Odlewnią Kutno Sp. z o. o. został podpisany list intencyjny dotyczący rozszerzenia współpracy pod względem stworzenia nowych miejsc pracy, wykorzystując infrastrukturę przy Zakładzie Karnym w Płocku.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej