Zakład Karny w Jaśle uczestnicząc w urozmaiconych przedsięwzięciach zauważa istnienie problemów osób niepełnosprawnych, dlatego już od wielu już lat podejmuje inicjatywy uczulające funkcjonariuszy oraz osadzonych odnośnie postępowania z osobami z różnego rodzaju deficytami.

W dniu 16.05.2017 r. przewodnik psa specjalnego wraz z pełniącym służbę w rzeszowskiej jednostce penitencjarnej psem Nubirą wzięli udział w telewizyjnym programie ,,Popołudnie z TVP 3 Rzeszów”.

Pokazy sprawności, wystawy sprzętu i wyposażenia, symulacje, konkursy, konferencje i prelekcje naukowe – w Rzeszowie odbyło się IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa. Gośćmi specjalnymi Święta byli minister Patryk Jaki i generał Jacek Kitliński.

Niecodziennego odkrycia dokonano podczas prowadzenia prac remontowych w Zakładzie Karnym w Łupkowie. Odkryty napis "Solidarność" może liczyć 35 lat.

W Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się dzisiaj Debata Regionalna Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. To ósme z szesnastu tego typu spotkań zaplanowanych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich na terenie całego kraju.

W dniu 28 kwietnia w hali sportowej Gimnazjum im. J.G. Pawlikowskiego w Medyce po raz trzeci odbyło się Seminarium Technik Interwencji i Samoobrony Służb Mundurowych.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej