"Mamo, Tato naucz się Mnie kochać" to program realizowany w Areszcie Śledczym w Nisku i Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Równowaga. Projekt ten skierowany jest do rodziców, którzy chcą świadomie i bez przemocy wychowywać swoje dzieci.

Od jedenastu lat, przedstawiciele Służb Mundurowych z Podkarpacia przybywają do siedziby 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich, by złożyć sobie życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

W Zakładzie Karnym w Dębicy realizowany jest program przygotowujący skazanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi "Opiekun osoby niepełnosprawnej".

Żywe Muzeum

01.12.2016

W związku z 35. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie wraz z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie przeprowadziło projekt edukacyjny „Żywe Muzeum”.

Wczoraj – 24 listopada, w Zakładzie Karnym w Dębicy odbyła się konferencja poświęcona perspektywom współpracy Służby Więziennej z samorządami lokalnymi i przedsiębiorcami zatrudniającymi osadzonych na Podkarpaciu. Spotkanie było poświęcone m.in. możliwościom, jakie stwarza system szkoleń zawodowych w ramach Programu Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój

Dzień 11 listopada to rocznica szczególnie bliska sercu każdego Polaka. To właśnie tego dnia 1918 roku Rada Regencyjna stanowiąca dotychczas najwyższą, chociaż tymczasową władzę w Królestwie Polskim, przekazała Józefowi Piłsudskiemu pełnię władzy wojskowej w państwie. Po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej