Od początku roku 2017 w areszcie odbyło się 9 spotkań dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, w celu uświadomienia młodym ludziom konsekwencji związanych z niewłaściwym zachowaniem, którego bardzo często są świadkami bądź uczestnikami.

Wychowawca ds. sportu i ds. kulturalno-oświatowych z wizytą u dzieci z Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku.

Termin Święta Służby Więziennej nawiązuje do daty ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z dnia 07-02-1919 r., regulującego organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości.

Na ręce Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie wpłynęły szczególne podziękowania dla podkarpackiej Służby Więziennej od władz Miasta Tarnobrzega.

Współpraca Instytutu Pamięci Narodowej z podkarpackimi jednostkami penitencjarnymi.

Po raz kolejny Zakład Karny w Jaśle włączył się w projekt upamiętniający ofiary terroru hitlerowskiego i pozwalający zapoznać się z tragiczną historią II Wojny Światowej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej