Zmarł mjr w st. spocz. Ireneusz Flieger – emerytowany specjalista poznańskiego inspektoratu Służby Więziennej

Trener liderów Klubu Pracy – mł. chor. Marek Dublański przeszkolił w Krzywańcu 20 funkcjonariuszy, wychowawców działu penitencjarnego

12 grup teatralnych od 24 do 28.04. w stolicy Wielkopolski weźmie udział w czwartej edycji konkursu twórczości teatralnej

Tradycyjnie w Poznaniu, kobiety - żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych uczciły swoje święto na strzelnicy

Ppłk Ryszard Czapracki – dotychczasowy zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu – komendantem Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej