Obchody rocznicy zakończenia walk o stolicę Wielkopolski

W Polsce ok. 1.5 mln ludzi choruje na depresję. Są wśród nich również funkcjonariusze Służby Więziennej ...

Przedstawiciele Służby Więziennej wzięli udział w konferencji w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

Gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej na wniosek płk. Grzegorza Fedorowicza – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu powołał nowego dyrektora AŚ w Zielonej Górze

29.01. ukaże się kolejny numer dwutygodnika Diecezji Kaliskiej „Opiekun” z artykułem : „Służba za murami”, poświęcony działalności AŚ w Ostrowie Wielkopolskim

Z inicjatywy Medycyny Pracy SW OISW w Poznaniu odbyły się szkolenia z samoobrony dla kobiet i mężczyzn

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej