Dzień 10 października 2017 roku w piotrkowskiej jednostce penitencjarnej był wyjątkowy

Kolejne miejsca pracy dla osadzonych to efekt podpisanego porozumienia pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a Firmą AQ Wiring Systems Sp. z o. o. Zgodnie z treścią umowy strony zobowiązują się współpracować w procesie sukcesywnego kierowania i docelowego zatrudniania osadzonych. Współpraca ma przebiegać tak, aby praca sprzyjała jak najefektywniej oczekiwanemu procesowi resocjalizacji. Umowa podpisana została w dniu 2 października br....

W dniu 23 września 2017 roku, na terenie Uniwersyteckiego Szpital Klinicznego w Łodzi, odsłonięto Pomnik Katyński

Krajowa Administracja Skarbowa w Łodzi, w dniu 20 września 2017 roku, obchodziła swoje święto

Honorowa zbiórka krwi

Jak co roku łódzka Służba Więzienna uczestniczyła w Akcji Sprzątania Świata

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej