Przedstawiciele służb mundurowych województwa łódzkiego, władze samorządowe i kościelne uczestniczyli we wspólnym spotkaniu Bożonarodzeniowym

W dniu 12 grudnia 2017 roku grupa pseudokibiców przerzuciła przez mur na teren jednostki race, które wywołały pożar w okolicy jednego z budynków

Pomoc charytatywna Służby Więziennej

Osadzeni z Aresztu Śledczego w Łodzi zbudowali szopkę dla dzieci z Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi

Dobiega końca kolejny rok współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi z łódzkim Oddziałem IPN

Efektywna realizacja programu "Praca dla Więźniów” i od razu wymierne korzyści dla kolejnego kontrahenta zewnętrznego. W wyniku podpisania umowy osoby pozbawione wolności otrzymają szansę na zatrudnienie poza terenem zakładu… Tym razem będą to... osadzone kobiety

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej