Realizacja porozumienia o współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi z łódzkim Oddziałem IPN była jednym z zagadnień omawianych podczas corocznego spotkania podsumowującego 2016 rok

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi wręczono nagrody dla laureatów i wyróżnionych w konkursie literackim

Przedstawiciele służb mundurowych województwa łódzkiego, władze samorządowe i kościelne uczestniczyli we wspólnym, Bożonarodzeniowym spotkaniu opłatkowym

Oficjalne otwarcie oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu, było powodem spotkanie, które miało miejsce w dniu 16 grudnia w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim

Podsumowanie działalności Rady w mijającym roku oraz kontynuacja wyjazdowych posiedzeń w jednostkach penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi, to główne powody spotkania w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim

Założenia programu Praca Więźniów, rola pracy w procesie resocjalizacji, czy współpraca łódzkiej Służby Więziennej z lokalnym samorządem, to tylko niektóre tematy poruszane podczas dzisiejszego spotkania

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej