Podpisane w dniu dzisiejszym (22.03.2017r.) porozumienie pomiędzy krakowską Służbą Więzienną a Stowarzyszeniem ARID dotyczy zasad współpracy w zakresie międzynarodowego projektu edukacji więźniów, wykorzystującego metody dialogu ABCD w przygotowywaniu osadzonych do wyjścia na wolność.

Wczoraj, w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Krakowie, odbyło się spotkanie w ramach projektu edukacyjnego dla szkół, realizowanego we współpracy krakowskiej Służby Więziennej oraz Straży Miejskiej.

Dzisiaj w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy z zakresu zdrowego odżywiania i profilaktyki otyłości.

W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość powołania dyrektora Zakładu Karnego w Trzebini.

W dniach 22-23 lutego 2017 r., w siedzibie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbyło się seminarium naukowe dotyczące ewolucji działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń, połączone z warsztatami i pokazami technik jazdy ofensywnej i Tactical Combat Casualty Care. Służbę Więzienną reprezentował mjr Łukasz Gawron – Dowódca GISW OISW w Krakowie, który przedstawił referat na temat taktyk interwencji bez użycia broni palnej.

W walce z hazardem

17.02.2017

Funkcjonariusze Służby Więziennej będą się szkolić z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych. Podpisane dzisiaj (17.02.2017) porozumienie jest wstępem do współpracy pomiędzy OISW w Krakowie a Małopolskim Towarzystwem „Powrót z U”.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej