W Szkole Aspirantów Pożarnictwa PSP rozegrane zostały XI Mistrzostwa Królewskiego Miasta Krakowa Służb Mundurowych w halowej piłce nożnej. W finale spotkały się drużyny KWP w Krakowie i Służby Więziennej. Zwyciężyła reprezentacja funkcjonariuszy z krakowskiego okręgu Służby Więziennej.

W Krakowie uczczono 35. rocznicę stanu wojennego. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie - ppłk Włodzimierz Więckowski oraz dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie - płk Bogusław Kawończyk wzięli udział w uroczystości zorganizowanej przez Małopolską „Solidarność” oraz w mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Pińczowie w dniu 09.12.2016r oddawali krew w ramach akcji honorowego oddawania krwi „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”.

Wczoraj (28.11.2016) w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Krakowie i krakowskim areszcie śledczym przy ul. Montelupich gościła grupa korespondentów zagranicznych mediów w Polsce. Wizyta miała związek ze współpracą krakowskiej Służby Więziennej i Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

W Zakładzie Karnym w Krakowie Nowej Hucie odbyło się spotkanie krakowskiej Służby Więziennej z przedstawicielami kontrahentów zatrudniających skazanych, Służby Więziennej i podmiotów współdziałających w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Dzisiejsze (22.11.2016) seminarium miało na celu zaprezentowanie aktualnego stanu w obszarze realizacji zatrudnienia i szkolenia zawodowego osób pozbawionych wolności.

Dzisiaj (22 listopada 2016) Dyrektor OIPN w Krakowie, dr hab. Filip Musiał przekazał Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej - ppłk. Włodzimierzowi Więckowskiemu ponad 1500 książek o historii najnowszej. Przekazane przez Instytut Pamięci Narodowej woluminy wzbogacą więzienne biblioteki.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej