1 sierpnia o godzinie 17:00 podobnie jak w wielu miastach w Polsce w centrum Koszalina zawyły syreny.

Od 2 tygodni w Zakładzie Karnym w Szczecinku testujemy novum jakim w ramach Służby Więziennej są nasobne kamery rejestrujące przebieg pełnienia służby przez funkcjonariuszy działu ochrony.

Podobnie jak w roku ubiegłym funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie ze skazanymi wsparli czworonożnych podopiecznych koszalińskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt „Leśny Zakątek” karmą zakupioną w wyniku przeprowadzonej w lipcu zbiórki.

Praca skazanych

25.07.2017

Organizowanie zatrudnienia wewnątrz zakładu karnego

25 lipca w siedzibie jednostki odbyło się spotkanie Dyrektora Zakładu Karnego w Wierzchowie mjra Radosława Pewniaka z właścicielem firmy Zutto Ryszardem Rosochowatym .

Kodeks Karny Wykonawczy w artykule 106 gwarantuje skazanym prawo do wykonywania praktyk religijnych.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej