Z dniem 15 maja 2018 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie płk Piotr Warenik powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku mjr. Marcina Śnieżko.

Z dniem 11 maja 2018 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie płk Piotr Warenik powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku ppłk. Janusza Wiśniewskiego.

W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość powołania dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku.

W okresie od marca do kwietnia 2018 roku Areszt Śledczy w Koszalinie przeprowadził cykl spotkań z młodzieżą z klas mundurowych z Informatycznego Liceum Ogólnokształcącego „Computer College” z Koszalina.

W Dziale Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy Zakładzie Karnym w Czarnem odbywa się szkolenie specjalistyczne.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie nie pozostają obojętni na potrzeby innego człowieka i po raz kolejny wzięli udział w akcji honorowego oddawania krwi dzieląc się cząstką siebie

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej