Bezpieczne wakacje

13.06.2017

W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz przestrzegania przed niebezpieczeństwem podczas nadchodzącego okresu wakacyjnego funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie wzięli udział w ścieżce dydaktycznej ,,BEZPIECZNE WAKACJE'', która odbyła się w dniu 12.06.2017r. na terenie miasta Karlino.

W ramach współpracy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie ppłk. Piotra Warenika z Komendantem Szkoły Policji w Słupsku insp. Jackiem Gilem w dniu 12 czerwca 2017 roku w Szkole Policji w Słupsku odbyło się spotkanie z gen. Pawłem Nasiłowskim Dyrektorem Biura Dozoru Elektronicznego.

Zakład Karny w Starem Bornem zgodził się, by młodzi uczniowie z klasy służby więziennej, mogli porównać zdobytą wiedzę penitencjarną z praktycznymi rozwiązaniami.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, Pielęgniarza i Położnej składam życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w wykonywaniu tej szczególnej profesji.

PO WER

26.04.2017

W dniu 26 kwietnia 2017 r., Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie ppłk Piotr Warenik podpisał umowę z Dyrektorem Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Pomerania” w Koszalinie Piotrem Świderskim.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie ppłk Piotr Warenik wraz z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Koszalinie mjr. Markiem Bergiem oraz zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie por. Krystianem Kuliczem uczestniczyli w uroczystościach z okazji 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej