Dzień 1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” na mocy ustawy z 3 lutego 2011 roku. Jest świętem państwowym i dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia – bowiem 1 marca 1951 roku strzałem w tył głowy zostały wykonane wyroki śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Hołd żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego oddali funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Z dniem 1 marca 2017 roku nastąpiła zmiana personalna na stanowisku Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce.

Rok 2016 dla jednostek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku, w zakresie zatrudnienia osadzonych był bardzo udany. W odniesieniu do 2015 roku odnotowaliśmy widoczny wzrost ogólnego zatrudnienia skazanych z 1148 do 1246 zatrudnionych, jak i powszechności zatrudnienia z 35,88% do 41,57%.

Z dniem 20 lutego 2017 roku na zaopatrzenie emerytalne przeszedł Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce mjr Piotr Zubrycki. W tym dniu Zastępcę Dyrektora jednostki żegnali funkcjonariusze i  pracownicy cywilni.

Dom Pomocy Społecznej Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce, dzięki porozumieniu z Zakładem Karnym w Przytułach Starych, nabrał jaśniejszych barw.

Wybrane jednostki podległe OISW w  Białymstoku, przygotowują się do wdrożenia nowego systemu teleinformatycznego, pozwalającego usprawnić współprace z innymi instytucjami.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej