9 czerwca w sali bankietowej Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Pomerania” w Czerwonym Borze odbyła się uroczystość z okazji 16 lecia istnienia Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści z regionu, przedstawiciele władz Łomży i Zambrowa, duchowieństwa oraz placówek edukacyjnych i kulturalnych.

W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, Oddział Zamiejscowy w Sulejowie odbyły się VII Mistrzostwa Służby Więziennej w Piłce Siatkówki Plażowej 2017.

Podlaska Służba Więzienna brała w niedzielę udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika Danuty Siedzikówny ps. "Inka". Podczas uroczystości obecne były władze rządowe, duchowne, samorządowcy, służby mundurowe oraz liczni goście z całego kraju.

W dniach 3 – 10 czerwca 2017 roku odbywa się XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, pod hasłem „CZYTANIE ZBLIŻA”.

2-go czerwca funkcjonariusze z białostockiego aresztu śledczego oraz zakładu karnego, brali udział w festynie rodzinnym organizowanym przez jedną ze szkół podstawowych. Oprócz zabawy, celem organizatorów było propagowanie bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych.

Bez barier

01.06.2017

W Areszcie Śledczym w Suwałkach odbyła się kolejna edycja szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w zakresie właściwego postępowania z osobami niepełnosprawnymi ruchowo, słuchowo i wzrokowo. Szkolenie przeprowadziła pani Teresa Waraksa - kierownik działu medyczno – rehabilitacyjnego z Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach. Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy kadry w zakresie szeroko rozumianej niepełnosprawności.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej