W jednostkach podległych OISW w Białymstoku do końca roku 2016 przeprowadzonych zostało 18 szkoleń zawodowych dla skazanych w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wzorem lat ubiegłych załoga Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej wraz z funkcjonariuszami Zakładu Karnego w Białymstoku oraz Aresztu Śledczego w Białymstoku, wzięła udział w kolejnej edycji Szlachetnej Paczki.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych, w terminie od 28.11.2016r. do 02.12.2016r., uczestniczyli w wizycie studyjnej w Zakładzie Karnym w Halden, w ramach Programu Współpracy Bilateralnej NMF, która miała na celu poznanie norweskiego systemu penitencjarnego.

W dniach 10 i 11 grudnia 2016 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przytułach Starych wzięli udział w Stażu Kempo Tai Jutsu z elementami samoobrony i kickboxingu, który odbył się w Giżycku.

W poniedziałek 14 listopada w sali odpraw Aresztu Śledczego w Białymstoku, funkcjonariuszom z jednostek penitencjarnych okręgu białostockiego zostały wręczone awanse na wyższe stopnie oficerskie.

W ramach Ministerialnego Programu Pracy Czerwony Bór przygotowuje się do budowy na terenie jednostki hali produkcyjnej, w której będą mogli pracować osadzeni.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej