Z dniem 20 lutego 2017 roku na zaopatrzenie emerytalne przeszedł Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce mjr Piotr Zubrycki. W tym dniu Zastępcę Dyrektora jednostki żegnali funkcjonariusze i  pracownicy cywilni.

Dom Pomocy Społecznej Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce, dzięki porozumieniu z Zakładem Karnym w Przytułach Starych, nabrał jaśniejszych barw.

Wybrane jednostki podległe OISW w  Białymstoku, przygotowują się do wdrożenia nowego systemu teleinformatycznego, pozwalającego usprawnić współprace z innymi instytucjami.

Zakres, formy i kierunki współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku z Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej były przedmiotem spotkania dyrektora Okręgowej Służby Więziennej w Białymstoku płk. Piotra Kondraciuka z dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa Państwa płk. dr. hab. Tomaszem Kośmiderem 10 lutego 2017 roku.

13 lutego w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku funkcjonariusze i zaproszeni goście odebrali z rąk dyrektora okręgowego awanse służbowe oraz odznaczenia.

31 stycznia br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej