22 marca br. odbyło się posiedzenie Opolskiej Rady Terenowej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Sądzie Okręgowym w Opolu.

W 2017 roku w jednostkach podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu zaplanowano przeprowadzenie 48 cykli szkoleniowo - aktywizacyjnych, dzięki którym przeszkolonych zostanie 576 skazanych, w tym 12 kobiet.

14 marca br. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Prudniku na zaproszenie prudnickich policjantów dołączyli do akcji „SpoKREWnieni służbą” oddając hołd Żołnierzom Wyklętym i pomagając potrzebującym.

10 marca 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynków Zakładu Karnego w Brzegu i Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

W szeregach Służby Więziennej okręgu opolskiego służbę pełni 220 funkcjonariuszek. W zakładach karnych, aresztach śledczych i okręgowym inspektoracie pracuje 61 kobiet pracowników cywilnych. Każdego dnia łączą odpowiedzialną pracę w naszej formacji z życiem prywatnym, mając świadomość, że zdecydowały się na wykonywanie jej w szczególnym miejscu.

1 marca 2017 r. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej