W jednostkach penitencjarnych okręgu opolskiego posługę duszpasterską pełni etatowo 6 kapelanów więziennych Kościoła Rzymskokatolickiego. W pozostałych więzieniach księża sprawują posługę na podstawie podpisanych porozumień. O roli kapelana, nie tylko w czasie świątecznym, opowiadają sami księża duszpasterze.

10 kwietnia br. delegacja funkcjonariuszy, której przewodniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba, wzięła udział w wojewódzkich uroczystościach upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej.

W dniach 7-9 kwietnia br. na Górze Św. Anny odbyły się 11 Ogólnopolskie Warsztaty Niesienia Posłania do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych. Do udziału w warsztatach ponownie zaproszono przedstawicieli Służby Więziennej.

W ramach prowadzonych przez kadrę penitencjarną działań penitencjarnych, osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu z okazji Świąt Wielkanocnych wykonały własnoręcznie kartki świąteczne, które przekazane zostały na  na rzecz Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu. Kartki te, jak co roku, zostaną rozesłane wszystkim sponsorom i instytucjom wspierającym Fundację. Wykonały także z włóczki kolorowe maskotki, które zostaną przekazane dzieciom podczas wizyt...

4 kwietnia br. w Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba spotkał się z Prezesem Opolskiej Izby Rzemieślniczej Tadeuszem Staruchem. Tematem rozmowy była możliwość zatrudnienia skazanych w firmach zrzeszonych w Opolskiej Izbie Rzemieślniczej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej