W okręgu opolskim 900 funkcjonariuszy działu ochrony spełni służbę ochraniając zakłady karne i areszty śledcze. Zapewniają bezpieczeństwo oraz realizują porządek wewnętrzny. Na co dzień pracując w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi, muszą wykazywać się szczególną odpornością na stres.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Prudniku skierowali skazanych do corocznych prac porządkowych na Cmentarzu Żydowskim w Białej oraz w Prudniku. To praktyczna część programu resocjalizacyjnego "Zikaron - Pamięć", w którym uczestniczą skazani.

22 lipca br. Areszt Śledczy w Opolu odwiedził Biskup Pomocniczy Diecezji Opolskiej Paweł Stobrawa.

W lipcu grupa 20 osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich rozpoczęła pracę na rzecz miejscowej firmy. To kolejni pracujący skazani w ramach programu "Praca dla więźniów".

Od kilku już lat kadra więzienna nyskiej jednostki angażuje skazanych do działań na rzecz potrzebujących osób. Jedną z form pomocy jest zbieranie plastikowych nakrętek. Tym razem, aby pomóc Mateuszowi.

Zakład Karny w Kluczborku po raz kolejny wsparł Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Smardach Górnych. Dyrektor jednostki ppłk Grzegorz Zakowicz przekazał Prezesowi Sławomirowi Kołeckiemu kluczyki do samochodu Citroen Berlingo, który dotychczas użytkowany był przez Służbę Więzienną.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej