Pomoc dla Hospicjum

22.05.2017

"I zostanę z Tobą, aż do wieczora i potem też …". Zakład Karny w Nysie kolejny już raz aktywnie włączył się w akcję charytatywną "Pola Nadziei". Celem przedsięwzięcia jest szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie osób pozbawionych wolności na potrzeby cierpiących.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej, który przypada 12 maja jest okazją do przypomnienia, że za murami opolskich więzień również pracuje personel medyczny.

11 maja br. po raz kolejny funkcjonariusze z nyskiego zakładu karnego, członkowie działającego w jednostce Klubu Honorowych Dawców Krwi "Osocze", wsparli władze Politechniki Opolskiej podczas Zawodów Sportowych dla Osób z Niepełnosprawnościami.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba wraz z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Opolu mjr. Arturem Malczykiem uczestniczyli 8 maja br. w wojewódzkich obchodach zakończenia II wojny światowej.

Czas matur

05.05.2017

Zakład Karny w Nysie jest jedyną jednostką penitencjarną na Opolszczyźnie, gdzie Służba Więzienna kształci osoby pozbawione wolności. W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpiło 15 skazanych.

Delegacja okręgu opolskiego, której przewodniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba, wzięła udział w wojewódzkich uroczystościach upamiętniających 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej