Kierownicy jednostek penitencjarnych okręgu opolskiego wraz z sędziami opolskiego sądownictwa oraz prokuratorami częstochowskiej prokuratury uczestniczyli 12 i 13 października br. w wyjazdowej odprawie poświęconej odbywaniu przez skazanych kary pozbawienia wolności w SDE.

Kadra penitencjarna opolskiego aresztu śledczego prowadzi wobec skazanych różne oddziaływania resocjalizacyjne. Dzięki temu osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu, w ramach współpracy z Domowym Hospicjum dla Dzieci w Opolu, już po raz kolejny przekazały blisko 3 tysiące papierowych żonkili.

Z dniem 1 października br. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich - płk. Andrzeja Tesarewicza oraz na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich - ppłk. Mariusza Dubielczyka.

Z końcem września br. Dyrektor Aresztu Śledczego w Kędzierzynie-Koźlu mjr Wojciech Dudziec przekazał motopompę strażacką uczniom, uczęszczającym do klasy o profilu strażackim w technikum mechanicznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Na zaproszenie płk. Mirosława Ligęzy w Zakładzie Karnym w Nysie gościła z roboczą wizytą czteroosobowa delegacja z Zakładu Karnego w Příbram, pod przewodnictwem zastępcy dyrektora plk. Petra Červený oraz kierowników poszczególnych działów: npor. Roberta Burmann, npor. Zbynka Červený oraz ppor. Petera Kugler.

Od 18 do 21 września br. w Zakładzie karnym w Opolu przeprowadzona została kolejna edycja szkolenia przedmedycznego grup konwojowych jednostek penitencjarnych okręgu opolskiego.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej