Zgodnie z założeniami programu „Praca dla więźniów” Zakład Karny w Hrubieszowie systematycznie podnosi poziom zatrudnienia kierując osadzonych do pracy odpłatnej u kontrahentów zewnętrznych poza terenem jednostki.

Płk Włodzimierz Jacek Głuch Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie w dniu 14 lipca br. uczestniczył w 98 Wojewódzkich Obchodach Święta Policji.

14 lipca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk Janusz Krotkiewicz podpisał umowę z Panem Tomaszem Czajkowskim – właścicielem firmy 3 B – Brukarstwo - Betoniarstwo – Budownictwo - w sprawie zatrudnienia odpłatnego skazanych.

Szanujmy historię

14.07.2017

Mając na  uwadze rolę historii w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw 14 lipca br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Państwowym Muzeum na Majdanku a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej określające obszary, formy i kierunki wzajemnej współpracy.

W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w  Opolu Lubelskim

Realizacja programów Służby Więziennej propagujących aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród osób pozbawionych wolności przynosi w tym względzie pozytywne rezultaty.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej