24 maja 2017 roku na terenie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim zorganizowana została konferencja prasowa dotycząca kwestii zatrudnienia skazanych.

Kolejni asystenci osoby niepełnosprawnej w Zakładzie Karnym w Chełmie.

"Terytorialna służba wojskowa to piąty rodzaj sił zbrojnych, który zmienia polską armię, czyni ją nieporównanie bardziej skuteczną, odporną na wszelkie zagrożenia, bardziej nowoczesną"

Profesjonalna formacja graniczno - migracyjna obchodziła 26 - lecie istnienia.

17 maja w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim odbyło się, zainicjowane przez dyrektora jednostki, ppłk. Leszka Wojciechowskiego, spotkanie założycielskie klubu sportowego.

16 maja br. w Zamościu gościł Prezydent RP Andrzej Duda, któremu towarzyszył między innymi Dyrektor Generalny Służby Więziennej generał Jacek Kitliński. Wizyta związana była z obchodami Święta Straży Granicznej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej