12 kwietnia 2017 roku w Zakładzie Karnym we Włodawie odbyła się konferencja prasowa upowszechniająca program „Praca dla więźniów” zakładający budowę hal produkcyjnych przy zakładach karnych, rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających osadzonych.

12 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się spotkanie wielkanocne służb mundurowych.

11 kwietnia 2017 w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.

Funkcjonariusze tutejszej jednostki, będąc świadkami zdarzeń mogących mieć wpływ na zdrowie lub życie ludzkie, niezwłocznie ruszyli w celu udzielenia pomocy i wsparcia poszkodowanym, wykazując się odwagą i odpowiednimi umiejętnościami.

W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie.

W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, odbyła się uroczystość powołania dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej