Zakład Karny w Opolu Lubelskim czynnie wspiera różnego rodzaju przedsięwzięcia dobroczynne. Tym razem dzięki inicjatywie plut. Łukasz Góreckiego włączył się w akcję „SOS dla Natalki z Puław”.

54,39% średnia powszechność zatrudnienia w 2017 roku, 195 podmiotów zatrudniających skazanych w tym 70 w formie odpłatnej, ponad 5 milionów złotych odprowadzonych na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych

Osadzeni z Zakładu Karnego w Hrubieszowie po raz kolejny uczestniczyli w spotkaniu propogującym treści patriotyczne kształtujące postawy obywatelskie.

„Ten pomnik jest właśnie po to, abyśmy nie popadali w grzech niepamięci, żebyśmy uczyli się czym jest patriotyzm, że wymaga od nas gotowości na bohaterstwo, to znaczy codziennego, sumiennego wykonywania naszych obowiązków i zadań, które nam powierzono, które na nas spoczywają” –Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

W Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej oraz w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu zakończyły się szkolenia kursowe przewidziane na rok 2017 zrealizowane w ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Mając na uwadze istotną rolę pracy w procesie resocjalizacji, ku obopólnemu zadowoleniu Zakład Karny w Białej Podlaskiej sukcesywnie poszerza grono kontrahentów zatrudniających skazanych.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej