Na cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego we Włodawie zakończyły się prace porządkowe realizowane w ramach cyklicznego programu resocjalizacyjnego pod tytułem „Miejsca Zapomniane”.

W dniu 20 kwietnia 2018 r. w Białej Podlaskiej z okazji 98. rocznicy nadania przez Radę Miejską, Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Biała Podlaska, odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta.

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów." (Kartezjusz)

Bogaty i urozmaicony księgozbiór liczący niemalże 76 tys. woluminów, prawie 60 tys. wypożyczonych książek i  blisko 4 tys. czytelników wśród osadzonych* Światowy Dzień Książki w okręgu lubelskim.

Międzynarodowy Dzień Ziemi to kolejna okazja do podejmowania różnego rodzaju  przedsięwzięć podnoszących poziom świadomości ekologicznej oraz promowania szeroko rozumianych zachowań proekologicznych.

„W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej