Zdeterminowani do działania, z dużym poczuciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo społeczeństwa - czterej funkcjonariusze działu ochrony Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim wyróżnieni za obywatelską postawę.

Najpiękniejszy dar humanitarny - Honorowy Dawca Krwi

„I w tych czasach mają wartość dumne słowa chcieć- to móc, kto chce – ten może, kto chce – ten zwycięża!” Józef Piłsudski

Nasza formacja jako jedyna na tak dużą skalę i w tak długim okresie czasu pracuje nad tzw. "trudnym podopiecznym". Czyni to naszą formację jak najbardziej kompetentną do zainicjowania kampanii, która w całej Polsce prowadzona jest pod hasłem "Bezpieczni w służbie i pracy- czyli jak pracować z trudnym klientem".

W dniach 8-9.11.2017r. funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Państwowe Muzeum na Majdanku w ramach porozumienia o współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Lublinie.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie po raz kolejny przystąpili do ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi "NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA".

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej