Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu stało się tematem przewodnim II Seminarium Służby Więziennej i Kuratorskiej Służby Sądowej okręgu katowickiego.

Funkcjonariusz z Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach (ZK Wojkowice) udzielił pomocy poszkodowanej w wypadku drogowym.

Zaproszenie

22.09.2017

W ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 i ''promowania inicjatyw dotyczących (...) podejmowania aktywności fizycznej wśród służb mundurowych”, ZOZ Medycyny Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Katowicach zaprasza w niedzielę 1 października 2017 roku, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SW wraz z bliskimi i rodzinami na pieszą wycieczkę na Szyndzielnię i Klimczok.

Areszt Śledczy w Mysłowicach realizuje rocznie kilkadziesiąt programów resocjalizacyjnych dla osadzonych przebywających w mysłowickiej jednostce penitencjarnej.

23 września 2017r. w ramach VIII Grand Prix Mysłowic, odbędą się III Mistrzostwa Służby Więziennej Okręgu Katowickiego w Biegach Przełajowych. W trakcie zawodów zostanie przeprowadzona klasyfikacja funkcjonariuszy SW, pracowników cywilnych i emerytów Służby Więziennej.

15 września w Zabrzu odbyły się po raz trzynasty Dni Nauki. Funkcjonariusze zabrzańskiego aresztu towarzyszyli ZSO nr 14 promując kierunek nauczania "Służba Więzienna".

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej