Na zaproszenie Dyrektora Aresztu Śledczego w Gliwicach, do gliwickiego aresztu przybyła z wizytą Konsul honorowa Francji Anna Krasuska – Terrillon.

Zawsze na służbie

18.04.2018

Na co dzień pełni służbę kwatermistrza w gliwickim areszcie. Spokojny, opanowany, skromny. Z dnia na dzień stał się bohaterem, budzącym uznanie. Plutonowy Michał Przydacz, bo o nim mowa, zapobiegł poważnemu przestępstwu. Uchronił przed gwałcicielem młodą kobietę, napadniętą na peryferiach Zabrza.

Jeszcze przez miesiąc czekamy na  zdjęcia pasjonatów fotografii, którzy chcą wziąć udział w konkursie ,,TworzyMy dla Niepodległej".

Jak opiekować się chorym po zabiegu operacyjnym, jak wspierać osobę starszą i przewlekle chorą, jak udzielić pierwszej pomocy, zmierzyć ciśnienie krwi, nakarmić, umyć, opatrzyć ranę - to podstawowe umiejętności, jakich nauczyli się skazani w ramach kursu zawodowego „Opiekun/asystent osób starszych, przewlekłe chorych i niepełnosprawnych”. Kursy ukończyło prawie 60 skazanych.

Wizyta członków Stowarzyszenia Aktywności Społecznej - "Dąbrowiacy" i Polskiego Towarzystwa Historycznego w areszcie to między innymi podziękowanie za zbiórkę książek dla więziennej biblioteki. Ale nie tylko.

"Sto lat Służby Więziennej w Niepodległej Polsce", pod takim hasłem przebiegała wizyta gimnazjalistów na terenie Zakładu Karnego w Herbach.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej