Dzięki działaniom podejmowanym przez administrację Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach, kolejna grupa skazanych z „Miasta Gwarków” zatrudniona została na rzecz społeczności lokalnej.

21 marca 2017 r. w Areszcie Śledczym w Częstochowie odbyło się spotkanie dyrektorów aresztów i zakładów karnych współpracujących z Sądem Okręgowym w Częstochowie. Przedmiotem spotkania było m.in. zatrudnienie skazanych.

W marcu współpracując z samorządem lokalnym funkcjonariusze Służby Więziennej uczestniczyli w spotkaniach z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży szkolnej.

20 marca delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Cieszynie uczestniczyła w miejskich uroczystościach patriotycznych dla uczczenia pamięci 24 żołnierzy Związku Walki Zbrojnej zamordowanych przez hitlerowskich okupantów.

W Zakładzie Karnym w Cieszynie w dniach 17-18.03.2017 r. odbyły się dwudniowe rekolekcje wielkopostne. Dla wielu skazanych mogły stać się szansą na swoisty rachunek sumienia i autorefleksję.

W dniu 15 marca 2017 roku w Zakładzie Karnym w Zabrzu odbyło się spotkanie przedstawicieli Śląskiego Forum Profilaktyki Uzależnień z kadrą penitencjarną.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej