Już od wielu lat funkcjonariusze wojkowickiego zakładu karnego wspierają Dom Dziecka w Sarnowie. W te święta również nie mogło zabraknąć z ich strony działań ukierunkowanych na niesienie pomocy.

Zatrudnienie osób pozbawionych wolności stanowi ważną formę aktywizacji skazanych i jest uznawane za jeden z podstawowych środków oddziaływania penitencjarnego.

Od wielu już lat tarnogórscy więziennicy w ramach współpracy ze społeczeństwem podejmują inicjatywy mające charakter szeroko rozumianej profilaktyki społecznej kierowanej do ludzi młodych.

25 marca 2017r. na strzelnicy CSS Częstochowa odbyły się III Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie o Puchar ZBYSZKÓW. W tych prestiżowych zawodach strzeleckich, skupiających najlepszych strzelców regionu reprezentacja OISW Katowice zajęła II miejsce.

Służba Więzienna uczci pamięć Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Zbliżające się Święta Wielkiej Nocy, to czas, kiedy funkcjonariusze podejmują działania ukierunkowane na zapewnienie osadzonym przygotowania się do duchowego, pełnego uczestniczenia i przeżywania tak ważnego w życiu każdego katolika okresu.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej