Rola Krajowego Mechanizmu Prewencji w systemie ochrony praw osób pozbawionych wolności

W tym roku zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla skazanych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach były realizowane na terenie jednostki oraz w remizie strażackiej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Gubinie.

Planowana rozbudowa Oddziału Zewnętrznego w Wałowicach to temat różnego rodzaju dyskusji, ale też nadzieja społeczności lokalnej na nowe, atrakcyjne miejsca pracy.

Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój" to system szkoleń służących aktywizacji zawodowej i społecznej więźniów i tym samym umożliwiający im nie tylko powrót na rynek pracy, ale przede wszystkim na ułożenie swojego życia na nowo.

Policyjne Święto

01.08.2017

28 lipca w auli Liceum Ogólnokształcącego im. B.Prusa w Żarach odbyły się Powiatowe Obchody Święta Policji.

1 sierpnia mija rocznica największego zrywu powstańczego w historii II Wojny Światowej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej