14 października 2017 r. odbyła się 21. Ogólnopolska Pielgrzymka Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej. W pielgrzymce uczestniczyli: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, dyrektorzy okręgowi, komendanci ośrodków szkolenia, dyrektorzy biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorzy jednostek, funkcjonariusze, pracownicy, emeryci i renciści, członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa...

Aktualnie w szkołach funkcjonujących przy aresztach śledczych i zakładach karnych w Polsce pracuje prawie 300 nauczycieli, którzy kształcą prawie 3000 osadzonych, na wszystkich poziomach nauczania z wyjątkiem studiów wyższych. W strukturze polskiego więziennictwa funkcjonuje 18 Centrów Kształcenia Ustawicznego, które dysponują 156 oddziałami szkolnymi.

11 października br. po raz czwarty odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Audiowizualnej „Za więzienną kurtyną”, organizowanego przez Zakład Karny w Wołowie.

5 października 2017 r. odbyła się wspólna konferencja Służby Więziennej i Poczty Polskiej poświęcona zatrudnieniu osadzonych.

W dniu 6 października 2017r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbyło się uroczyste podsumowanie V Ogólnopolskiego Konkursu Pisania Ikon.

Funkcjonariusze Służby Więziennej i skazani pomagają usuwać skutki nawałnicy wywołanej przez orkan Ksawery, która przeszła przez Polskę 5 października 2017 roku.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej