21 listopada 2017 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, odbyło się posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego, w której uczestniczyli przedstawiciele organów państwowych: sądownictwa, prokuratury, policji, więziennictwa oraz samorządu terytorialnego. Komendant Centralnego Ośrodka, ppłk Ryszard Czapracki w  imieniu własnym, zastępcy i kadry przywitał gości oraz przedstawił...

13 listopada 2017 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości, która była okazją do wręczenia funkcjonariuszom odznaczeń resortowych i aktów nominacyjnych na wyższe stopnie służbowe.

Przed kaliskim ratuszem, 11 listopada 2017 roku, odbyły się miejskie uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, w których uczestniczył Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, ppłk Ryszard Czapracki.

W dniu 16 października 2017 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej zorganizowano konferencję wpisującą się w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji. Hasłem tegorocznej, piątej już edycji konferencji było: „Mediacja – płaszczyzna poszukiwania sposobów rozwiązywania konfliktów w różnych dziedzinach życia”.

W dniach 9-12 października 2017 r. grupa studentów z norweskiego Kolegium Szkolenia Służby Więziennej (KRUS) z Oslo, gościła w Polsce w ramach wizyty stażowej, której organizatorem był Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Stu czterdziestu trzech funkcjonariuszy z całej Polski, rozpoczęło 9 października 2017 roku, szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej