Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu ratowali ofiary zdarzenia drogowego.

25 maja 2017 r. przypada 69. rocznica zamordowania rtm. Witolda Pileckiego, tego dnia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL uczci pamięć jego pamięć.

Minister Sprawiedliwości odwołał płk. Jerzego Kopcia ze stanowiska zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

16 maja 2017 r. Beata Kempa Minister – członek Rady Ministrów i  jednocześnie Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odbyła wizytę studyjną w Centrali Monitorowania Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE)

Pokazy sprawności, wystawy sprzętu i wyposażenia, symulacje, konkursy, konferencje i prelekcje naukowe – w Rzeszowie odbyło się IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa. Gośćmi specjalnymi Święta byli minister Patryk Jaki i generał Jacek Kitliński.

16 maja br. w Zamościu odbyły się uroczystości związane ze świętem Straży Granicznej, w których uczestniczył Prezydent Andrzej Duda. Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Generalny Służby Więziennej generał Jacek Kitliński.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej