21 kwietnia br. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Prezes Zarządu PWPW S.A. Piotr Woyciechowski podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. W podpisaniu porozumienia brali udział Z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Jerzy Kopeć oraz oraz Członek Zarządu PWPW S.A. Robert Wardak.

Komunikat

21.04.2017

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, opublikowanego w dniu 6 kwietnia 2017 roku, wszczęto procedurę legislacyjną mającą na celu zmianę rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

- Oddanie honoru bestialsko zamordowanym 70. lat temu bohaterom walki o wolną ojczyznę jest dniem spełnienia obowiązku przez państwo polskie - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości ogłoszenia nazwisk 12 kolejnych zidentyfikowanych ofiar totalitaryzmów. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Dyrektor Biura Edukacji Historycznej Jacek Pawłowicz.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Włodzimierz Paszkowski reprezentowali Służbę Więzienną w uroczystościach upamiętniających ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Zakład Karny w Bydgoszczy – Fordonie upamiętnił byłego naczelnika fordońskiej jednostki, Nadkomisarza Straży Więziennej, Kapitana Wojska Polskiego – Stanisława Rymkiewicza, który zginął w Katyniu.

Funkcjonariusze Służby Więziennej okręgu łódzkiego uczestniczyli w szkoleniu, które prowadził oficer rezerwy Wojska Polskiego mjr Arkadiusz Kups - twórca systemu Combat56.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej