Skuteczne oddziaływania penitencjarne muszą być nowoczesne, dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości i pojawiających się nowych problemów i zagrożeń.

Bezpieczeństwo personalne oraz reagowanie w obliczu zagrożenia zamachem terrorystycznym stanowiły główną tematykę warsztatów edukacyjno- szkoleniowych z udziałem służb militarnych oraz paramilitarnych zorganizowanych 22 marca br. na  Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie studentów oraz uczniów klas mundurowych z funkcjonariuszami Służby Więziennej, Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej odbyło się...

W dniu 17 marca br. w Kwidzynie odbyły się Okręgowe Mistrzostwa Służby Więziennej w Piłce Nożnej.

W dniu 12 marca 2017 r. około godziny 9.00 w okolicach miejscowości Ossa gmina Odrzywół miał miejsce wypadek drogowy. Świadkami tego zdarzenia byli słuchacze Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, którzy niezwłocznie podjęli czynności ratunkowe i zaczęli reanimować nieprzytomną ofiarę wypadku. Akcja reanimacyjna trwała do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

„Pieśń Dusz” w przejmującym wykonaniu Agnieszki Kowalskiej rozpoczęła rocznicowe uroczystości w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Jubileuszowe gratulacje złożyli również zaproszeni przedstawiciele Służby Więziennej.

Terapia za murami

17.03.2017

Przekraczając mur polskiego więzienia, skazany trafia do swego rodzaju systemu kar i nagród albo, inaczej mówiąc, wzmocnień negatywnych i pozytywnych. Kodeks karny wykonawczy i wydane na jego podstawie rozporządzenia są przesiąknięte pedagogiką, i gdy spojrzeć szerzej, widać, że w skali globalnej jest to system, który działa.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej