27 lutego br. nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Pod patronatem Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku ponad stu trzydziestu funkcjonariuszy różnych służb mundurowych wzięło udział w tegorocznym Pomorskim Seminarium Formacji Mundurowych z Systemów Walk Wręcz.

23 lutego 2017 r. w siedzibie Aresztu Śledczego w Warszawie – Mokotowie, odbyła się konferencja prasowa z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego, Dyrektora Wojskowego Biura Historycznego dr hab. Sławomira Cenckiewicza oraz Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacka Pawłowicza, dotycząca porozumienia pomiędzy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL a Wojskowym Biurem Historycznym im....

Sprostowanie nieprawdziwych informacji, które opublikowane zostały w gazecie Rzeczpospolita w artykule prasowym z dnia 23.02.2017 roku pt. "Jak skazany nabrał prezesa".

W wyniku przeprowadzonych spotkań strony służbowej z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, uzgodniono podział środków finansowych uzyskanych w bieżącym roku na realizację wzrostu uposażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w 2017 roku.

19 lutego br. Służba Więzienna uczestniczyła w uroczystościach związanych z 75. rocznicą przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej