Mądrości nie można się nauczyć. Wiedzy tak, ale źródłem mądrości może być tylko doświadczenie.

W dniach 15 - 17 września odbyła się 24. edycja ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017”.

Koło Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Koszalinie we wrześniu 2017 r. zorganizowało wycieczkę po okolicach Białostocczyzny dla emerytów i ich rodzin.

„Człowiek przez wieki ujarzmiał przyrodę, uzyskując z niej zasoby niezbędne do tworzenia nowych cywilizacji. I oto nastały czasy, kiedy w wielu regionach kuli ziemskiej pod naciskiem człowieka przyroda zaczęła ustępować, cofać się, a nawet ginąć".N. Fiedorenko

Po przeprowadzonych działaniach mających na celu przywrócenie zdatności wody do spożycia, w dniu 9 września Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 08 września 2017 r. stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Jakie problemy życia codziennego spotykają osoby niepełnosprawne? Co zrobić, aby je przezwyciężyć? Jak zostaje się czterokrotnym Mistrzem Paraolimpijskim? Na te pytania, odpowiedzi usłyszeli osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej