11 grudnia br. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Włodzimierz Więckowski oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik uroczyście otworzyli nową halę produkcyjnej w Zakładzie Karnym w Krakowie Nowej Hucie.

W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyły się dwustopniowe Szkolenia dla pracowników ochrony zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, które zostały przeprowadzone w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie i w pracy – czyli jak pracować z trudnym podopiecznym”.

7 grudnia br. w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Lublinie odbyła się konferencja naukowa: „Bez rodziny i przyjaciół nie ma powrotu do wolności. Reintegracja społeczna skazanych poprzez wsparcie systemu rodzinnego” finansowana ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

7 grudnia 2017 r. płk Grzegorz Fedorowicz, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i płk Lesław Bryłkowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku dokonali uroczystego otwarcia nowoczesnego stanowiska dowodzenia. Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Głównym wykonawcą inwestycji była Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej Baltica.

Kobieta w izolacji

05.12.2017

O problemach kobiet przebywających w izolacji. O ich nauczaniu i kształceniu oraz możliwościach powrotu do społeczeństwa, dyskutowali teoretycy i praktycy, podczas X Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego z cyklu „Kobieta w izolacji” zorganizowanego przez Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu.

Z okazji obchodzonych w całej Polsce Dni Honorowego Dawstwa Krwi, w kaliskim ratuszu spotkali się ludzie, których połączyła idea dzielenia się życiem – honorowi dawcy krwi.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej