W dniu dzisiejszym po raz kolejny funkcjonariusze Służby Więziennej udowodnili swoją bezinteresowność i gotowość niesienia pomocy potrzebującym. Stało się to dzięki zorganizowanej, na terenie tarnowskiego więzienia, akcji honorowego krwiodawstwa.Została ona przeprowadzona z okazji, obchodzonego w dniu wczorajszym, tj. 08 lutego, Święta Służby Więziennej.

W dzisiejszą zbiórkę zaangażowało się 43 osoby, udało się zgromadzić blisko 20 litrów krwi.

Jest to już szósta tego typu inicjatywa podjęta przez działający przy Zakładzie Karnym w Tarnowie Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Odbywają się one regularnie dwa razy do roku: w lutym - z okazji Święta Służby Więziennej pod hasłem „Służba Więzienna w służbie społeczeństwu” oraz w listopadzie - dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości w ramach ogólnopolskiej akcji „Nasza Krew-Nasza Ojczyzna”. Ponadto członkowie klubu aktywnie włączają się w zbiórki krwi organizowane cyklicznie na terenie Miasta Tarnowa. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działa w tarnowskim zakładzie od czerwca 2014 roku. Celem, który przyświecał pomysłodawcom utworzenia klubu było dbanie o dobre imię Służby Więziennej, kształtowanie jej pozytywnego wizerunku w opinii społecznej, propagowanie idei krwiodawstwa w służbie i poza nią, jak również skonsolidowanie niezrzeszonych funkcjonariuszy honorowo oddających krew. Dotychczasowy wynik klubowiczów wynosi ponad 220 litrów oddanej krwi.

Zorganizowana na terenie tarnowskiego zakładu karnego akcja krwiodawstwa, w nawiązaniu do Święta Służby Więziennej, jest wyrazem solidarności więzienników ze społeczeństwem, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, gotowości do bezinteresownego niesienia pomocy. Funkcjonariusze Służby Więziennej wykonując na co dzień swoje obowiązki służbowe dają przykład zaangażowania, profesjonalizmu i podejmowania działań na rzecz zarówno ogółu społeczeństwa – chroniąc go przed sprawcami przestępstw, jak i pojedynczego człowieka – starając się przywrócić go do funkcjonowania w zgodzie z obowiązującymi normami.

Tekst: ppor. B. Bańdur
Zdjęcia: st. szer. M. Lehrfeld

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej