20 marca br. dyrektor siedleckiego więzienia mjr Marek Suwiński podpisał porozumienie z prezesem Stowarzyszenia RAZEM działającym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach.

Porozumienie zakłada współpracę Zakładu Karnego w Siedlcach ze Stowarzyszeniem RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach w zakresie wykonywania przez skazanych z oddziału terapeutycznego pomocy dydaktycznych.

Pomoce wykorzystywane będą do wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci głuchych i niemych. Korzyści płynące z podjętej współpracy będą zarówno dla podopiecznych Ośrodka, ale również dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w siedleckiej jednostce penitencjarnej, w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, którzy pomoce wykonywać będą w ramach terapii zajęciowej.

Terapia zajęciowa ma na celu przgotowanie osób pozbawionych wolności do powrotu do społeczeństwa poprzez poprawę sprawności fizycznej i psychicznej, podniesienie kompetencji społecznych, a także wyrobienie nawyku systematycznej pracy. Terapia posiada wartość kształcącą, wychowawczą, a nawet leczniczą.

Praca więźniów na rzecz niepełnosprawnych wskazuje wartości i właściwy kierunek postępowania, uczy tolerancji i bezinteresowanej pomocy drugiemu człowiekowi.

 

Tekst i zdjęcie por. M. Kuźma
 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej