W związku z 35. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie wraz z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie przeprowadziło projekt edukacyjny „Żywe Muzeum”.

W związku z 35. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie wraz z Instytutem Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie w dniach 29. do 30.11.2016 r. (wtorek-środa) przeprowadziło projekt edukacyjny „Żywe Muzeum”.

Projekt kierowany był dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz drużyn harcerskich z całego województwa. Celem projektu było m. in. popularyzowanie najnowszej historii Polski związanej z powstaniem NSZZ „Solidarność” i wprowadzeniem stanu wojennego, kształtowanie świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej motywującej do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym oraz upowszechnianie miejsc historycznych związanych z lokalną społecznością.

Zorganizowane grupy tj. uczniowie/harcerze (wraz z nauczycielami), mieli za zadanie poruszać się po terenie Rzeszowa i najbliższej okolicy korzystając z mapek z naniesionymi na nie stanowiskami, które związane są z powstaniem i działalnością NSZZ „Solidarność” oraz wydarzeniami stanu wojennego: Dawny Dom Kolejarza przy Placu Ofiar Getta (obecnie Uniwersytet Rzeszowski), Zamek Lubomirskich w Rzeszowie, Pomnik T. Kościuszki na rzeszowskim Rynku, Kościół Farny i dom katechetyczny, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie (budynek przy ul. Szopena 23), Bazylika Mniejsza i Klasztor OO. Bernardynów oraz Zakład Karny w Rzeszowie-Załężu, w którym był Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych.

W oznaczonych miejscach zwiedzający spotykali się z bezpośrednimi świadkami zdarzeń, wysłuchając wywiadów, oglądając przygotowane wystawy, filmy i audycje. Uczestnicy konkursu pokonując trasę „Żywego Muzeum” zbierali stemple na specjalnych kuponach dołączonych do mapki potwierdzające ich obecność na określonym stanowisku.

W tych dwóch dniach, Zakład Karny w Rzeszowie odwiedziło 587 uczestników projektu (nauczycieli, uczniów i harcerzy).

Tekst i zdjęcia: kpt. Maciej Słysz

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej