W dniu 21.03.2017 r. w siedzibie Prezydenta Miasta Rzeszowa doszło do spotkania Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie ppłk. Roberta Koguta z Andrzejem Gutkowskim – Zastępcą Prezydenta Miasta Rzeszowa i Henrykiem Wolickim – pełnomocnikiem Prezydenta.

Pozyskiwanie przez Służbę Więzienną nowych miejsc zatrudnienia dla osób pozbawionych wolności jest jednym z elementów realizacji programu ,,Praca dla więźniów”, a zatrudnienie osadzonych stanowi jeden z głównych filarów procesu readaptacji społecznej skazanych realizowanego przez Służbę Więzienną.
Podczas spotkania Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie szczegółowo przedstawił założenia programu ,,Praca dla więźniów”, wskazał korzyści dla pracodawców wynikające z zatrudniania osadzonych, jak również omówił ogólne zasady zatrudniania osób pozbawionych wolności.
Podczas sesji podsumowano również efekty blisko pięcioletniej współpracy Zakładu Karnego w Rzeszowie z Gminą Miasto Rzeszów, dotyczącą nieodpłatnej pracy osadzonych w ZK w Rzeszowie na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta Rzeszowa.
Uczestnicy spotkania dokonali pozytywnej oceny dotychczasowego współdziałania   w tym zakresie, omówiono również nowe płaszczyzny i możliwości rozszerzenia współpracy dotyczącej zatrudnienia więźniów w przyszłości.

Tekst: mjr Norbert Gaweł
Foto: ZK Rzeszów

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej