W dniu 4 września 2017 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Płocku.

Naukę w CKU rozpoczęło 81 słuchaczy w pięciu oddziałach szkolnych. Z tych pięciu oddziałów, dwa zakończą naukę w tutejszym CKU pod koniec właśnie rozpoczętego roku szkolnego. III klasa LO zakończy naukę podejściem do egzaminu maturalnego, natomiast II klasa Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych E.12 zakończy naukę podejściem do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku składa się z dwóch typów szkół: Liceum Ogólnokształcącego oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ). W ramach KKZ prowadzone są kursy informatyczne w kwalifikacjach E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych oraz E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Wszyscy uczniowie dostaną wyprawki szkolne z najpotrzebniejszymi przyborami szkolnymi oraz zeszytami. Do słuchaczy-skazanych jest bardzo dobrze wyposażona biblioteka szkolna, z której można wypożyczyć podręczniki szkolne oraz pozycje beletrystyczne. Na terenie szkoły znajdują się dwie 15-stanowiskowe sale informatyczne z tablicami interaktywnymi.

W szkole aktualnie pracuje 13 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami. Pierwsze zajęcia lekcyjne odbędą się we wtorek 5 września 2017 roku.

Tekst : Hubert Skrzyński – Dyrektor CKU

Foto : kpt. Marlena Kubera

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej