W Zakładzie Karnym w Koszalinie odbyło się spotkanie z kontrahentami zatrudniającymi odpłatnie osoby pozbawione wolności połączone z konferencją prasową dot. zatrudnienia.

Spotkanie z kontrahentami zatrudniającymi odpłatnie skazanych, odbyło się w dniu 12 kwietnia o godz. 11:00 w Zakładzie Karnym w Koszalinie z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie. Wśród zaproszonych współpracujących kontrahentów stawili się przedstawiciele firm:Hako Technology Sp. z o.o., PIGB Pomerania, Autokomplex, Prasowe Zakłady Graficzne Sp. z o.o., Pro-Wam Sp. z o.o. Celem było omówienie zasad dalszej współpracy oraz zmian przepisów ustawy Kodeks Karny Wykonawczy dot. naliczania wynagrodzeń osób pozbawionych wolności. Na początku spotkania uroczyście wręczono brązową odznakę “Za zasługi w pracy penitencjarnej” dla prokurenta firmy Hako Technology p. Zdzisława Zakrzewskiego doceniając w ten sposób dotychczasową ponad 10-letnią bardzo dobrą współpracę z Zakładem Karnym w Koszalinie w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności, uwzględniając jej bezcenny wymiar resocjalizacyjny - firma stale zatrudnia skazanych, a także inwestuje w ich szkolenia, wyróżniającym się pracownikom składa również promesy zatrudnienia po odbyciu kary. Spotkanie miało na celu również aspekt promocyjny zatrudnienia osadzonych i połączone było z konferencją prasową dot. efektów i kierunków dalszych działań wdrożonego ministerialnego programu „Praca dla Więźniów” w okręgu koszalińskim. Poinformowano także o planowanej budowie hali produkcyjnej w ramach  ministerialnego programu „Praca dla Więźniów” zapraszając kontrahentów do składania listów intencyjnych w zakresie dalszej współpracy w przedmiocie zatrudnienia skazanych. Media reprezentowali dziennikarze „Głosu Koszalińskiego”, „Radia Koszalin” i „TV MAX”.
    Po spotkaniu Pani Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie udzieliła wywiadu dla dziennika „Głos Koszaliński” z cyklu „Rozmowa tygodnia”, w temacie roli zatrudnienia osób pozbawionych wolności w ich resocjalizacji, w kontekście efektów ministerialnego programu „Praca dla Więźniów”.
 
tekst i zdjęcia por. Sebastian Rygiel

https://www.youtube.com/watch?v=bzFlwgx_OGg

http://www.gk24.pl/wiadomosci/koszalin/a/rozmowa-tygodnia-gk24-praca-to-obowiazek-nie-przywilej-wideo,11995907/

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej