Pod tym hasłem 15 lipca, z okazji XVIII rocznicy założenia Stowarzyszenia Trzeźwościowego „ Arka „ z Jasła, zorganiozowano rocznicowy mityng AA zwany „Dniem Trzeźwości„. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele grupy AA „ Margot”, działającej od 25 lat przy Zakładzie Karnym w Jaśle.

Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Miasta Jasła- Ryszard Pabian, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle-Bogusława Wójcik oraz przedstawiciele wszystkich działających na Podkarpaciu Wspólnot Anonimowych Alkoholików.

Skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Jaśle, bardzo chętnie zaangażowali się w to spotkanie, wiedząc, że życie w trzeźwości jest trudne, ale nie niemożliwe. Słuchając świadectw osób, które od wielu lat potrafią nie pić, mogli zrobić bilans swojego życia i wrócić do więzienia z przeświadczeniem, że warto coś w sobie zmienić, bo na dobre zmiany nigdy nie jest za późno.

                                                                                                                                                                                                                        Tekst: mjr Piotr Chmielewski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej