4.03.2017 roku osiem drużyn walczyło o zwycięstwo w turnieju zorganizowanym przez Zakład Karny w Lublińcu pod honorowym patronatem Starosty Lublinieckiego, który ufundował puchary i statuetki dla drużyn i zawodników.

Sprawność fizyczna jest jedną z istotnych cech dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jej celem jest pozytywne zdrowie fizyczne, które warunkuje niskie ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych. Osiągnięcia zaś mają na celu zdolność angażowania się w codzienne zadania z adekwatną energią oraz satysfakcjonujące uczestnictwo w wybranych sportach. Pamiętając o tym Zakład Karny w Lublińcu zorganizował kolejny, IV Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Lublińcu i przewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZFiPW. W tegorocznej edycji turnieju udział wzięło osiem drużyn. O puchar rywalizowali zawodnicy z aresztów śledczych z Bytomia, Tarnowskich Gór, Zabrza oraz zakładów karnych z Jastrzębia Zdroju, Herb, Lublińca, Sierakowa Śląskiego i Zabrza. W pierwszej części zmagania odbywały się w dwóch grupach. Następnie drużyny zajmujące odpowiednio pierwsze i drugie miejsce z grup rywalizowali o zwycięstwo w całym turnieju w systemem pucharowym.
Podsumowanie zawodów prezentuje się następująco:
I miejsce – drużyna Zakładu Karnego z Herb
II miejsce – drużyna Aresztu Śledczego z Zabrza
III miejsce – drużyna z Aresztu Śledczego z Bytomia
IV miejsce – drużyna z Zakładu Karnego z Sierakowa Śląskiego
Najlepszymi strzelcami turnieju zostali Tomasz Hanszla i Wojciech Oleśko, natomiast najlepszym bramkarzem turnieju wybrany został Krzysztof Wojtasiński.
Nagrody wręczali: dyrektor Zakładu Karnego w Lublińcu mjr Iwona Wojewódka, członek zarządu Rady Powiatu Lublinieckiego Marek Wręczycki, przewodnicząca Zarządu Terenowego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Karina Glinka
Wszystkim drużynom dziękujemy za udział, a publiczności za doping.

opr. por. Piotr Ciwiński
zdjęcia: ppor. Leszek Poloczek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej