Zbliżające się Święta Wielkiej Nocy, to czas, kiedy funkcjonariusze podejmują działania ukierunkowane na zapewnienie osadzonym przygotowania się do duchowego, pełnego uczestniczenia i przeżywania tak ważnego w życiu każdego katolika okresu.

Z inicjatywy kapelana tutejszej jednostki - ks. Piotra Mańki osoby pozbawione wolności uczestniczyły w rekolekcjach wielkopostnych. W tym wyjątkowym roku – trzechsetlecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, w spotkaniach z osadzonymi wziął udział Ojciec Paulin z Jasnej Góry, który wiele lat był misjonarzem w Kamerunie. Te święta mają tym większe znaczenie, gdyż można odnaleźć w nich pewną alegorię do życia osób, które weszły na drogę przestępstwa i muszą przebywać za murami więzień. Zmartwychwstanie Jezusa, czyli powstanie do nowego życia, daje nadzieje każdemu człowiekowi. Osoby pozbawione wolności również mają szansę, po odbyciu kary zmienić swoje dotychczasowe postepowanie i niejako odrodzić się do nowego, lepszego i wartościowego życia. W tym wyjątkowym okresie funkcjonariusze podejmują również szereg inicjatyw mających na celu integrację rodzin skazanych. Jedną z nich jest pomoc w przygotowaniu przez osadzonych ozdób świątecznych i zabawek, które następnie mogą przekazać swoim najbliższym. Za pośrednictwem radiowęzła, z inicjatywy wychowawcy do spraw kulturalno – oświatowych i sportowych,  nadawane są również audycje o charakterze Wiekopostnym.
W dniu 14 kwietnia br. funkcjonariusze tutejszej jednostki wspólnie z wiernymi parafii w Herbach będą uczestniczyć w nabożeństwie wielkopostnym o charakterze adoracyjnym - drodze krzyżowej.

" ...Krzyż to znaczy: oddać swe życie za brata, aby wraz z jego życiem ocalić własne. Krzyż znaczy: miłość silniejsza jest od nienawiści i od zemsty, lepiej jest dawać, aniżeli brać, angażowanie się jest skuteczniejsze od czczego stawiania żądań. (...) Krzyż znaczy: miłość nie zna granic – rozpocznij od tych, którzy są najbliżej ciebie, i nie zapominaj o tych, którzy są najdalej...." (Jan Paweł II ).

opracowała: por. Izabela Kapkowska
zdjęcia: kpt. Piotr Zasempa i por. Izabela Kapkowska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej