12 grudnia 2016 r. w siedzibie Sądu Rejonowego we Wrocławiu odbyło się inaugurujące spotkanie poświęcone funkcjonowaniu zespołu projektowego Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej.

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Dolnośląskiej Rady Terenowej do Spraw Readaptacji i Pomocy Skazanym. Celem Projektu „Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej” jest zwiększenia udziału metod sprawiedliwości naprawczej w rozwiązywaniu problemów z jakimi boryka się w naszym kraju wymiar sprawiedliwości.

Działania zespołu projektowego będą skupiały się na optymalizacji procedur, związanych z wykonywanie przez skazanych i ukaranych kar ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych. Działania mają wpłynąć na poprawą efektywności kar a w konsekwencji zmniejszenie ilości kar zastępczych o charakterze izolacyjnym.

Zespół będzie prowadził działania z obszaru edukacji prawnej oraz promocji alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Głosem doradczym oraz doświadczeniami z funkcjonowania Centrów Sprawiedliwości Naprawczej w Toruniu i Białymstoku podczas spotkania podzieli się gościnnie członek zarządu Fundacji Court Watch Polska, Michał Popiel.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, środowisko adwokatów, pracowników naukowych, funkcjonariusz Służby Więziennej w szczególności: Kurator specjalista Elżbieta Rosowska – Kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń Karnych w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, kurator specjalista Patrycja Pysno – kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu, kurator specjalista Monika Kłonica – delegowana do biura Kuratora Okręgowego, Grzegorz Miśta – zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, mecenas Anna Drozd, adwokat, pracownik naukowy Katedry Postępowania Karnego WPAiE UWr, Pani Ewa Żmuda, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji, Romuald Gebel z Wrocławskiego Centrum Integracji oraz kpt. Dominika Kwiatkowska-Dąbrowska, specjalista OISW we Wrocławiu.

Tekst: kpt. Mariusz Jastrzębski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej