W gmachu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego odbyło się Wigilijne Spotkanie Służb Mundurowych Mazowsza. Przy świątecznym stole spotkali się funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Żandarmerii Wojskowej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Straży Granicznej, Izby Celnej, Delegatury Stołecznej ABW, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej oraz zaproszeni goście.

Delegację Służby Więziennej stanowili: Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Jerzy Kopeć, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie ppłk Elżbieta Jankowska, Zastępca Dyrektora Okręgowego płk Zbigniew Brzostek,  dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu warszawskiego oraz specjaliści OISW w Warszawie.

 

Tegorocznym gospodarzem była Straż Miejska ms. St. Warszawy. Po powitaniu przybyłych na uroczystość gości, życzenia świąteczne złożył wszystkim Zbigniew Leszczyński - Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy podkreślając, aby spotkaniom świątecznym towarzyszyły pozytywne emocje i rodzinna atmosfera.

 

Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreślała trudy służby, jednocześnie dziękując wszystkim za wysiłek i zaangażowanie na rzecz mieszkańców stolicy. Z okazji świąt życzyła wypełnionych radością spotkań z najbliższymi. Zdzisław Sipiera - Wojewoda Mazowiecki, składając życzenia mówił, jak ważne jest, aby zasiąść przy wspólnym stole oddalając nieporozumienia, a skupiając się na tym, co w życiu najważniejsze. Podziękował również wszystkim za dobrą i oddaną służbę.

 

Podczas uroczystości przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego wręczyli funkcjonariuszom Betlejemskie Światło Pokoju. Po poświęceniu opłatka i błogosławieństwie udzielonym przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. Józefa Guzdka wszyscy złożyli sobie bożonarodzeniowe życzenia. Spotkanie uświetnił występ Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie.

 

Spotkanie oprócz wymiaru religijnego, związanego z przeżywaniem radości Bożego Narodzenia, było doskonałą okazją do rozmów i integracji służb mundurowych z regionu Mazowsza.

 

tekst: kpt. Arleta Pęconek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej