W grudniu 2016r. w jednostkach mazowieckich zakończył się pierwszy cykl szkoleń dla skazanych w ramach projektu pn. Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zostało przeprowadzonych 12 kursów szkoleniowo-aktywizacyjnych w dziewięciu jednostkach penitencjarnych podległych OISW w Warszawie, które  ukończyło 113 skazanych  (beneficjenci ostateczni).

Ostatnim  etapem zakończenia udziału w projekcie, zgodnie z planowaną ścieżką wsparcia jest zatrudnienie skazanych.

Zbigniew Borowski/Aleksandra Borek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej