23 listopada 2016 r. w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie odbyło się seminarium upowszechniające projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój, zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie.

Na spotkanie zaproszono m.in. przedstawicieli instytucji współpracujących z więziennictwem w zakresie szkolenia i zatrudniania skazanych, samorządów, pracodawców, służb mundurowych, przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń.

W trakcie seminarium specjaliści z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie zaprezentowali korzyści dla pracodawców w związku z realizacją przez Służbę Więzienną Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój. Funkcjonariusze omówili również zagadnienia dotyczące zatrudnienia odpłatnego i nieodpłatnego, projektowanych zmian prawnych, ulg i korzyści, a także ograniczeń związanych z zatrudnieniem.

Paweł Białecki – Wicestarosta powiatu warszawskiego zachodniego omówił powody decyzji o zatrudnieniu uczestników obecnie realizowanego kursu brukarza w Oddziale Zewnętrznym Warszawa-Bemowo – Mamy wieloletnie doświadczenie w zatrudnianiu nieodpłatnym skazanych. Uważam, że osadzony, który w więzieniu ukończy kurs zawodowy dostosowany do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy jest dla mnie cennym pracownikiem.

Robert Perkowski – Burmistrz m. Ząbki omówił wieloletnią współpracę z mazowiecką Służbą Więzienną podkreślając w swojej wypowiedzi korzyści dla środowiska zewnętrznego wynikające z pracy skazanych na rzecz samorządów lokalnych. - Zdaję sobie sprawę, że zatrudnianie skazanych rodzi pewne obawy. Tak naprawdę, to skazani są bardzo dobrymi pracownikami a Służba Więzienna gwarantuje, że praca przez nich jest wykonywana rzetelnie i solidnie.

Ppłk Elżbieta Jankowska – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie podkreśliła, ze realizacja POWER-a w jednostkach okręgu warszawskiego jest odpowiedzią na lokalne potrzeby rynków pracy oraz występujących tam deficytów zawodowych i będzie dynamicznie do nich dostosowywany a ponadto stanowi on uzupełnienie Rządowego Programu Pracy Więźniów.

Pierwsze kursy i szkolenia zawodowe w jednostkach podległych OISW w Warszawie rozpoczęły się z końcem października 2016 r. Do końca tego roku dzięki wsparciu Unii Europejskiej ponad 120 osób pozbawionych wolności uzyska nowe kwalifikacje zawodowe. Na przyszło rok zaplanowano przeszkolenie ok 600 skazanych.

Projekt realizowany przez Służbę Więzienną zakłada, że 56 % absolwentów kursów podejmie zatrudnienie już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności na rzecz kontrahentów zewnętrznych jak i jednostek samorządów terytorialnych a także przygotuje skazanych do podjęcia pracy w halach produkcyjnych powstających w zakładach karnych. Realizacja projektu zwiększy szanse na zaistnienie w społeczeństwie po zakończeniu izolacji więziennej, w tym na rynku pracy.

Seminarium miało na celu ukazanie, że praca jest jedną z najważniejszych form resocjalizacji dla skazanych. Spora grupa więźniów dopiero za murami więzienia odkrywa wartość pracy. Wielu z nich chce i powinno pracować. Jednak praca powinna być podejmowana z myślą o przyszłości skazanego, z uwzględnieniem przygotowania do zawodu.

Kolejnym celem spotkania było zaprezentowanie potencjału zawodowego osób, które w czasie odbywania kary pozbawienia wolności przechodzą szkolenia zawodowe i przygotowują się do (re) integracji na otwartym rynku pracy.


Tekst: kpt. Arleta Pęconek/Aleksandra Borek
Zdjęcia: szer. Edyta Kulesza

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej