Już po raz szósty zorganizowana została bożonarodzeniowa zbiórka pod nazwą „Paczka dla Bohatera”. Po raz drugi w akcji wziął udział Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie i jednostki mu podległe.

„Paczka dla Bohatera” to inicjatywa społeczna działająca już od 6 lat. Koordynatorami akcji na Mazowszu są: funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie – plut. Marcin Wyszyński i funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Grójcu – kpt. Bogdan Korycki.

 

Przedsięwzięcie to ma na celu wsparcie zarówno duchowe jak i materialne  kombatantów.  Do tej pory bowiem przeprowadzono 5 edycji z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz w tym roku po raz pierwszy z okazji Świąt Wielkiej Nocy, w której również wzięli udział funkcjonariusze mazowieckich jednostek.

 

Akcja polegała w głównej mierze na zbiórce, rozwiezieniu oraz wręczeniu paczek zawierających artykuły spożywcze i chemiczne, kombatantom i weteranom II wojny światowej i podziemia niepodległościowego ściśle współpracując ze  Związkiem Powstańców Warszawskich, Światowym Związkiem Żołnierzy AK, Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Związkiem Sybiraków i innymi organizacjami kombatanckimi. Przy rozwożeniu i wręczaniu paczek towarzyszą wolontariuszom przedstawiciele służb mundurowych: Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Służba Więzienna, a także harcerze czy grupy rekonstrukcyjne.

 

Paczki dotarły już do potrzebujących. Nie obyło się bez łez wzruszenia i słów podziękowań. Weterani z całego serca dziękowali za okazaną im pamięć i pomoc.

 

Świąteczna akcja nie ma na celu tylko wspomożenia najuboższych osób, ale również pokazanie, że pamięć o ich bohaterstwie wciąż jest żywa.

 

 

Kpt. Arleta Pęconek

 Zdjęcia: archiwum OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej