W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość powołania dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach.

Z dniem 16 marca 2017 roku, Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach ppłk. Radosława Salaka. Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej w obecności płk. Zbigniewa Brzostka – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie.

Ppłk Radosław Salak ukończył APS w Warszawie. W więziennictwie rozpoczął służbę w Areszcie Śledczym w Grójcu. Od 2006 r. pełnił służbę na stanowiskach kierowniczych: kierownik działu, kierownik oddziału zewnętrznego i specjalista OISW w Warszawie. Od 2012 roku pełnił służbę na stanowisku zastępcy dyrektora w Areszcie Śledczym w Grójcu, a od 2013 zastępcy dyrektora w Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu a od 1 kwietnia 2016 pełnił obowiązki dyrektora tejże jednostki.

zdjęcia: por. Michał Grodner

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej