10 grudnia 2016 r. przed Aresztem Śledczym Warszawa-Białołęka, gdzie komuniści internowali blisko 700 opozycjonistów, odbyły się uroczystości w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Oprócz oficjalnej ceremonii odbyła się również gra miejska „Spacerniak 81”, lekcja historii dla młodzieży a także „II Białołęcki Bieg Wolności”.

Obchody pod hasłem „Kryptonim Jodła 2016” współorganizowali Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz Służba Więzienna.

O godzinie 9.00 przy Areszcie Śledczego w Warszawie-Białołęce rozpoczęła się gra miejska pt. Spacerniak 81 a zakończyła się przy więzieniu na Rakowieckiej. Uczestnicy odwiedzali miejsca związane z wprowadzeniem stanu wojennego. Gra miejska „Spacerniak 81” była skierowana przede wszystkim do młodzieży i polegała na przeniesieniu między więzieniami grypsu jednego z aresztowanych.

O godzinie 11.00 odbyły się główne uroczystości, w której uczestniczyli m.in. Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki, ppłk Elżbieta Jankowska – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, dyrekcja białołęckiego zakładu karnego i aresztu śledczego, przedstawiciele Stowarzyszenia „Wolnego Słowa”, byli internowani - działacze podziemia solidarnościowego, przedstawiciele samorządu lokalnego, przedstawiciele służb mundurowych, zaproszeni goście, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz uczniowie.
Pod tablicą pamiątkową znajdującą się na murze aresztu delegacje złożyły wieńce. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa plenerowa, na której pokazane były prace i stemple wykonane przez osadzonych podczas stanu wojennego.

O 12: 00 w białołęckim areszcie odbyła się lekcja historii dla młodzieży szkolnej, którą poprowadził Janusz Onyszkiewicz, jeden z założycieli NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze.

W ramach obchodów odbył się także II Białołęcki "Bieg Wolności', którego 13-kilometrowa trasa wiodła wokół aresztu. Start nastąpił o godzinie 12:13. Lokalizacja biegu nie była przypadkowa. W stanie wojennym areszt śledczy na Białołęce był największym ośrodkiem internowania, w którym osadzono blisko 600 osób, członków „Solidarności”. Za murami znaleźli się m.in. Bronisław Komorowski, Jacek Kuroń, Adam Michnik i Andrzej Gwiazda. To właśnie w pobliżu więzienia, oraz okolicznymi uliczkami po raz drugi przebiegli uczestnicy Białołęckiego Biegu Wolności. Biegowi towarzyszyła muzyka z tamtych czasów. W biegu uczestniczyli również funkcjonariusze Służby Więziennej oraz skazani.

Patronat honorowy nad uroczystościami objął Prezydent Andrzej Duda.

Stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Był niezgodny z Konstytucją PRL. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.


tekst: kpt. Arleta Pęconek

zdjęcia: OISW Warszawa/Urząd Dzielnicy Bemowo

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej