Pan Patryk Jaki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i gen Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej wzięli udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali produkcyjnej w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. Uroczystość stała się okazją do podsumowania roku funkcjonowania programu „Praca dla więźniów”.

W Zakładzie Karnym w Rzeszowie odbyła się uroczystość symbolicznego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę jednej z największych hal produkcyjnych tworzonych w ramach programu „Praca dla więźniów”. W uroczystości, oprócz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – pana Patryka Jakiego i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej – gen. Jacka Kitlińskiego, wzięli udział podkarpaccy parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele inwestorów, duchowieństwa, wymiaru sprawiedliwości jak również instytucji i przedsiębiorstw współpracujących ze Służbą Więzienną przy zatrudnieniu skazanych. Obecni byli również Dyrektor Okręgowy Słyżby Więziennej w Rzeszowie- płk Marek Grabek, dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie ppłk Robert Kogut i kadra kierownicza z podkarpackich jednostek penitencjarnych.

Spotkanie w rzeszowskiej jednostce penitencjarnej stało się okazją do podsumowania roku funkcjonowania programu „Praca dla więźniów”. W trakcie swojego wystąpienia Sekretarz Stanu podkreślał, że program udowodnił swoją skuteczność. W przeciągu roku funkcjonowania programu, dokonaliśmy rzeczy, które jak się wcześniej mówiono, były nie do wykonania. Efekty najlepiej widać w liczbach – zwiększyliśmy zatrudnienie skazanych z około 24 tys. do blisko 32 tys. – powiedział Patryk Jaki. Zastosowane przez nas rozwiązania są na tyle innowacyjne i skuteczne, że program wzbudził zainteresowanie wśród innych służb penitencjarnych w Europie – dodał minister.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej – gen. Jacek Kitliński podkreślił, że realizacja programu byłaby niemożliwa gdyby nie ogrom pracy włożonej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, ale również ścisła współpraca z władzami samorządowymi i przedstawicielami lokalnych społeczności. Zadania postawione przed Służbą Więzienną nie były łatwe, ale jesteśmy formacją sprawną i potrafimy radzić sobie z wyzwaniami. Dzięki wsparciu i współpracy z lokalnymi społecznościami mogliśmy osiągnąć wynik o którym dzisiaj mówimy – powiedział gen. Jacek Kitliński.

Przypomnijmy, że hala produkcyjna realizowana w ramach rzeszowskiej inwestycji, to jedno z największych tego typu przedsięwzięć w kraju. Jej powierzchnia wyniesie 8192 m2 zaś sama śluza wjazdowa zajmie blisko 223 m2. Do zatrudnienia w powstałej hali kierowani będą skazani, którzy z uwagi na okoliczności popełnionego przestępstwa oraz wymiar kary nie mogą być zatrudniani poza terenem zakładu karnego. Zakończenie inwestycji zaplanowano na listopad 2018 roku. Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – tak samo jak realizowane są budowy autostrad. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na 19 mln 950 tys zł i zostanie pokryty z budżetu państwa. Trzeba jednak pamiętać, że docelowo do pracy w tej formie zatrudnienia, przy produkcji mebli tapicerowanych planuje się skierować do 600 osadzonych w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. Każdy z nich – zgodnie z założeniami programu „Praca dla więźniów” z zarabianych pieniędzy pokrywana są koszty aktywizacji kolejnych więźniów – w rezultacie, skazani w trakcie odbywania kary mogą korzystać z najlepszej, dostępnej formy resocjalizacji – pracy. Głównym inwestorem realizującym inwestycję jest konsorcjum firm reprezentowane przez PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwo Państwowe we Włocławku, natomiast kontrahentem, który zdecydował się zatrudnić skazanych jest firma WOODCOMFORT z siedzibą w Poznaniu. Skazani będą zatrudniani już przy budowie hali.

Tekst: Jarosław Wójtowicz

Foto: Bartosz Leśniak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej