Współpraca Straży Granicznej i Służby Więziennej na poziomie praktycznym, to sposób na podniesienie poziomu bezpieczeństwa

W Ośrodku Szkolenia Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa w przy Placówce Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy odbyło się szkolenie dla 64 funkcjonariuszy Służby Więziennej z jednostek okręgu poznańskiego. Przeprowadzili je doświadczeni funkcjonariusze placówki Straży Granicznej. Program szkolenia obejmował m.in. informacje na temat powstania i funkcjonowania Ośrodka oraz prowadzonych w nim szkoleń funkcjonariuszy zajmujących się kontrolą bezpieczeństwa. Omówiono charakterystykę używanego w trakcie tych kontroli sprzętu oraz przedstawiono niezbędne programy komputerowe wraz z panelem sterującym wykorzystywane w trakcie nauki jego obsługiwania. Należy podkreślić, że funkcjonariusze Straży Granicznej opracowali specjalny program komputerowy, dedykowany Służbie Więziennej. Równocześnie omówiono różnice w realizacji kontroli bezpieczeństwa w Służbie Więziennej i Straży Granicznej oraz ich wpływ na ochraniane obiekty. Dzięki zaproszeniu, które wystosował Komendant Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy ppłk SG Paweł Maziec – szkolenie obserwował ppłk Ryszard Czapracki – Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu oraz mjr Tomasz Banaszczak – specjalista poznańskiego inspektoratu. Podsumowując wizytę ppłk SG Paweł Maziec i ppłk Ryszard Czapracki wyrazili zainteresowanie kolejną edycją szkoleń oraz potrzebę wymiany doświadczeń pomiędzy współpracującymi do dawana służbami : Strażą Graniczną i Służbą Więzienną.

Tekst: mjr SG Joanna Konieczniak, mjr Maciej Gołebiowski

Zdjęcia : archiwum OISW w Poznaniu

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej